เสียงกริ่งดังจากโทรศัพท์มือถือ

in #thai4 years ago

เสียงกริ่งดังจากโทรศัพท์มือถือ
เป็นสัญญาณว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามาแล้ว
มันเป็นประโยคที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว

เราต่างได้คุยกันผ่านตัวอักษร
ไม่ต้องใส่ซองให้วุ่นวาย
เป็นเหมือนจดหมายที่ไม่ต้องแปะสแตมป์
บางครั้งเราแทบไม่ต้องใช้ตัวอักษรสื่อสารกัน
แต่เรากลับใช้สติกเกอร์เป็นตัวแสดงความรู้สึก

pojjklnnn.jpg

บางครั้งตัวหนังสือประโยคที่เราส่งไป
กลับทำให้เรารู้สึกกระวนกระวาย ร้อนใจ
แอ๊ะ! ทำไมยังไม่อ่านนะ
แอ๊ะ! ทำไมยังไม่ตอบนะ
แอ๊ะ! ทำไมอ่านแล้วไม่ตอบกลับมาล้ะ

แต่ก็น่าแปลกดีนะ พอเมื่อได้อยู่ด้วยกัน
เรากลับเลือกที่จะคุยกับคนอื่นมากกว่าคนตรงหน้า
ต่างคนกลับก้มหน้าเล่นโทรศัพท์กันอย่างเพลิน
โดยลืมไปว่า ความคิดถึงทำให้เราเจอกันแล้ว

และต่อให้เราคิดถึงกันมากแค่ไหน
เราก็ยังใช้ จดหมายที่มีชื่อว่า ไลน์ ( line )
เป็นตัวแทนความรู้สึกเป็นเครื่องมือที่ใช้พูดคุยกัน

                 ''
        เรามักจะส่งจดหมายหากัน
      ทุกครั้งที่ความคิดถึงเริ่มทำงาน

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29453.54
ETH 1969.12
USDT 1.00
SBD 2.56