ชอบที่สุดก็เวลาที่มีคุณ

in #thai4 years ago

ชอบที่สุดก็เวลาที่มีคุณ
มีความสุดที่สุดก็เวลาที่มีคุณ
เสียใจที่สุดก็ยังอยากมีคุณอยู่ข้างกัน

FB_IMG_1528117132774.jpg

คนบางคนก็ทำให้เรารักและรู้สึกว่า
อยากใช้ชีวิตกับคนนี้ อยากดูแลให้ดีที่สุด
อยากตื่นนอนแล้วเจอเขาเป็นคนแรก
อยากกอด อยากหอม อยากเป็นกำลังใจ
อยากให้เขาเป็นคู่ชีวิตของเราตลอดไป

ไม่ว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไร
แต่เราจะทำทุกวันของเราสองคนให้ดีที่สุด
คุณจะเป็นความรัก เป็นคนรัก เป็นรอยยิ้ม
เป็นทุกอย่างในชีวิตของเราทั้งสองคน

                ''
   วันนี้ความรักของเรามันเลือกคุณแล้วนะ
   ขอบคุณที่เป็นของขวัญชิ้นที่พิเศษที่สุด
Sort:  

สวัสดีค่ะ เราพบบทความนี้จาก เฟสบุค https://www.facebook.com/yesterdeys/?hc_ref=ARSij83CjgUX3WlSMlAUFzthucO45lzVoqLVp-6jOHzZx7L652Gf0heLW4gGJq9Bcgo&fref=nf หากนี่คือบทความของคุณเอง โปรดแจ้งทางเราด้วยค่ะ แต่ถ้านี่ไม่ใช่บทความของคุณ โปรดระวัง ถ้าเจ้าของบทความเอาเรื่องขึ้นมาล่ะก็ คุณจะเดือดร้อน กฎหมาย ดิจิตัลตีฟ รุณแรงนัก และที่นี่คุณไม่สามารถลบโพสต์ได้...และหากคุณยังไม่แจ้งข้อเท็จจริง ทางเราก็ยังโหวตให้คุณไม่ได้

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 30186.59
ETH 2031.78
USDT 1.00
SBD 2.89