ช่วงเวลาเย็น... บรรดาพนักงานของเทศบาลวิ่งกันให้อลม่าน

in #thai4 years ago

เหตุเพราะ"เขื่อนปราณบุรี"ไม่ส่งน้ำมาให้พวกเราชาวหัวหินแล้ว เรื่องนี้เกิดเมื่อ พ.ศ.2545 หรือเมื่อราว 16 ปีก่อน

ในขณะที่บรรดาข้าราชบริพาร ข้าราชการ ครูนักเรียนทั้งหลายกำลังตั้งแถวส่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯร.๙และสมเด็จพระนางเจ้าฯขึ้นรถยนต์พระที่นั่ง ณ วังไกลกังวล

ข่าวการหยุดส่งน้ำดิบจากเขื่อนปราณฯก็มาถึงพอดี ชายผู้หนึ่งตัดสินใจอย่างฉับไวก้าวไปอยู่ปลายแถวตรงรถยนต์นั้น

พระองค์ทั้งสองก็เสด็จพระราชดำเนินมาเรื่อยจนถึงชายผู้นี้และไตร่ถามสารทุกข์สุกดิบพอสังเขป แต่ด้วยวิสัยของนักปกครองย่อมรู้ว่าชายผู้นี้ยังมีเรื่องกังวลจึงตรัสว่า.."มีอะไรอีก มั๊ย"..

FB_IMG_1529671845349.jpg

เขาพยักหน้าตอบกลับว่า
.."ตอนนี้เขื่อนปราณไม่ส่งน้ำดิบให้หัวหินแล้ว"..

ในหลวงจึงถามว่า.."ทำไมเขาถึงไม่ส่ง"..

.."เพราะเทศบาลไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำ เขาขายคิวล่ะ 50 สต"..

ตรัสว่า.."ชลประทานเขาขายน้ำให้กับเทศบาลแล้วงั้นหรือ เดี๋ยวฉันจะขายฝนเทียมแก่ชลประทานดูบ้าง หนี้ก็ส่วนหนี้ จะหยุดส่งน้ำไม่ได้ ประชาชนฉันจะเดือดร้อน"..

พระองค์ไม่ทรงขึ้นรถแม้จะเพียงอีกก้าวเดียว ท่านกลับเดินย้อนขึ้นไปยังหัวแถว ที่มีข้าราชการผู้ใหญ่อยู่ ทรงตรัสอยู่พักหนึ่ง

มิทันข้ามคืนดี ช่วงเวลาตี 5 น้ำดิบจากเขื่อนลงสู่อ่างเก็บน้ำจนเต็มดังเดิม...

จากวันนั้นจนวันนี้เรื่องราวของพ่อ ต่อคนหัวหินยังสถิตอยู่ในใจแม้ประชาชนคนทั่วไปอาจจะไม่เคยทราบตลอด 16 ปี และชายคนนั้นคือคุณลุงทักษ์ เดชะปัญญา

มาปีนี้ได้ยินเสียงกร่นด่าวิพากย์คณะทำงานเรื่องการบริหารน้ำปะปาว่าเหม็นบ้าง อาบไม่ได้ ใช้ไม่ได้บ้าง ทีมงานแอดมินจึงไปค้นหาข้อมูลว่ามีการดำเนินการใดๆเพื่อปรับปรุง

ก็พบว่า ได้อนุมัติงบ 900 ล้านบาทจากรัฐบาลมาแก้ไข้ปัญหาในส่วนปะปาน้ำใช้ ให้พี่น้องชาวหัวหินแล้วเมื่อ 52 week ก่อน

อีกไม่นานเกินรอ ปะปาก็คงจะกลับมาใสดังเดิมเพิ่มเติมคือ ดีแบบยาวๆ สบาย หายห่วง

สาธุ!!
#แชร์เก็บไว้เถอะเรื่องราวของพ่อเรากับชาวหัวหิน #ท่านเลือกที่จะเดินกลับไปแก้ปัญหาโดยรถยนต์อยู่แค่เอื้อม #คิดถึงคนบนฟ้า

Cr.หนังสือพ่อเขียนไว้ให้อ่าน:คุณลุงทักษ์ เดชะปัญญา ..ลุงอยู่ในใจคนหัวหินเสมอ..
Cr.photo:สล่า คำมินทร์

Sort:  

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่ควรจดจำค่ะ

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.08
JST 0.043
BTC 30279.68
ETH 2041.76
USDT 1.00
SBD 2.99