'เส้นทางหัวหิน-ปราณ' ยังไงก็ต้องผ่านถนนเส้นหน้าสวนสน

in #thai4 years ago

FB_IMG_1529297533309.jpg

แน่นอนว่าวัยรุ่นหลายๆคนต้องผ่าน แม้ปัจจุบันก็คงมีคนพบเห็น และเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุในบางกรณี

"สัมภเวสี คือ ดวงวิญญาณที่ตายแล้วแต่ยังไม่ไปเกิด มักวนเวียนอยู่กับสถานที่นั้นๆที่ๆอยู่ก่อนตาย"

หลังจากที่มีคนมาเล่าให้ฟังว่า เคยเจอดวงวิญญาณบนถนนเส้นนี้ ก็เลยทำให้นึกถึงตอนเด็กเพราะแอดเคยเจอกับตัวเลย แถมยังมีเรื่องอื่นที่ได้ฟังมา

สายอ่านปักหมุด 📍📍
โพสต์นี้จะรวมเรื่องเล่าผีที่หัวหิน ที่แอดมีทั้งหมดใส่ไว้ให้ ต่อไปเราจะไม่โพสต์เรื่องผีอีก เราจะมาสายหวาน ดังนั้น แชร์เก็บไว้เลย
แท๊กเพื่อนรัวๆ

โปรดใช้วิญจารณญาณในการอ่าน
เล่าเพื่อเป็นอนุสรณ์ความระมัดระวัง
เริ่มม...

Sort:  

ชอบอ่านเหมือนกันแต่ไม่ชอบเจอผี

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29453.54
ETH 1969.12
USDT 1.00
SBD 2.56