Blessing activity of the King ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชา

in #thai3 years ago

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

image

สวัสดีเพื่อนๆช่วงนี้ห่างหายกันไป วันนี้มาทักทายกันด้วยภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมลงนามถวายพระเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๑๐ ทางวิทยาลัยก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาในช่วงเช้า

image


![image]()

พวกเราเตรียมข้าวของที่จะใส่บาตรในตอนเช้าหลังจากฟังพระสวด เข้าเเถวเรียงกันรอใส่บาตรพระกันอย่างมีความสุข

image


![image]()
หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนาเเล้วพวกเราก็มาร่วมกันถวายคำปฎิญานตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เสร็จสิ้นหลังจากนั้นก็ร่วมลงนานถวายคำพระพรลงในสมุด

image


นี้ก็เป็นภาพส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบหรือติดตามกันต่อไปในโพสต์หน้านะค๊ะ สุดท้ายขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีตลอดไปสำหรับทุกคนเลยคะ ขอบคุณคะ🙏🙏
Sort:  

Yellow (

)

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.045
BTC 30472.55
ETH 2085.26
USDT 1.00
SBD 2.69