ปลูกต้นไม้เพิ่มนอกบ้าน #1

in #thai3 years ago

hjzhei.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต้ เมื่อจนถึงวันนี้ ทำให้แปลงที่ปลูกผัก ผักที่ปลูกเริ่มเกิดความเสียหาย ไปบ้างแล้ว ผักที่ปลูกลงในดิน ต้นที่เป็นต้นอ่อน โดนฝนที่ตกแรง จนต้นอ่อนขาดหัก ไปหลายต้น ตอนนี้ได้แค่ รอให้ผักที่รอด เติบโต และสามารถเก็บกินได้แล้ว ถึงจะค่อยคิดเปลี่ยนใหม่ หรืองดปลูกในช่วงหน้าฝนไปก่อน เฉพาะแค่ผักบางอย่างแค่นั้นะครับ

n8re5s.jpg

qi64yz.jpg

🖊️ กิจกรรมของวันนี้ ได้เวลาว่าง จากการที่ฝนตก ทำให้ช่างที่รับช่วงต่อ จากผู้รับเหมาคนเดิม ไม่สามารถมำทำงานได้ หลักๆ ในตอนนี้เหลือ ค้างโรงรถ ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ พร้อมย้ายชื่อเจ้ามาเป็นชื่อตัว ที่การไฟฟ้าเมื่อทำเสร็จ และค้างเหล็กดัดมุ้งลวด ภายในบ้านอีกบางส่วน รวมทั้งทำรางน้ำหลังคา

iqj0vb.jpg

5ao4xw.jpg

🖊️ ไหนๆ วันนี้ก็ว่าไงแล้ว เลยถือโอกาศส่งลูกเสร็จ แวะซื้อของใช้ ของกินมาตุนไว้ แล้วก็เลยไปร้านต้นไม้ ซื้อต้นไม้มาปลูก ค่อยๆ ตกแต่ง และหาพวกต้นไม้ใหญ่ที่เป็นผลไม้มาปลูก

🖊️ นอกจากนี้ยังซื้อดอกไม้ ที่มีกลิ่นหอม มาปลูก ตามที่ผมเคยบอก ไปแล้วว่า หมู่บ้านใหม่นี้ รถขยะของเทศบาล มาเก็บ เดือนละ 2 ครั้ง คือ 15 วันเก็บที การจะเก็บขยะ ไว้ 15 วัน แน่นอนมันต้อง ส่งกลิ่นเหม็นมารบกวน บ้างแน่นอน ดอกไม้หอมจึงตอบโจทย์ เรื่องนี้ถ้าจะได้

28gixs.jpg

🖊️ ร้านต้นไม้ในครั้งนี้ ได้มาจำนวน 9 ต้น แบ่งเป็นกินได้ 3 ต้น คือ มะม่วง ขนุน มะนาว นอกนั้นจะเป็นดอกไม้ 6 ต้น มะลิ 2 ต้น เกล็ดถวาย 2 ต้น ดอกเข็ม 2 ต้น ดอกไม้ผมจะซื้อแต่ ทรงพุ่มต้น ต้นไม่ใหญ่จนเกินไป และดูแลง่ายครับ

🖊️ เริ่มจากปลูกต้นมะม่วง พันธุ์ยักษ์มัน ก่อน แล้วตามด้วยขนุน ต้นมะลิผมปลูกใส่กระถาง จะวางใกล้ถังขยะ มะนาว ปลูกในส่วนของผักสวนครัว ส่วนเกล็ดถวายกับดอกเข็ม จะปลูกสลับกัน วางไว้บริเวณใกล้เจ้าที่ครับ 4 ต้นนี้ มืดแล้วน่าจะไปลูกวันพรุ่งนี้

61pmnz.jpg

🖊️ ส่วนอื่นไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังต่อ ในวันต่อๆ ไปนะครับ เพราะยังมีผลไม้ ที่ผมสั่งทางออนไลน์ จากลาซาด้า อีก 2 ต้น และอื่นๆ ถ้ามี แล้วพบกันใหม่ วันพรุ่งนี้ ขอบคุณครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37715.66
ETH 2035.39
USDT 1.00
SBD 4.77