ปลูกดอกไม้ในมุมเล็กๆ

in #thai3 years ago

ztmbxh.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ หลังจากที่เมื่องด 1 วัน จริงๆ ช่วงนี้ ผมมีเรื่องที่ตั่งใจจะเขียน อยู่หลายเรื่องเหมือนกัน แต่เอา เรื่องตกแต่งบ้าน มาลงก่อน อย่างช่วงนี้ ก็ค่อยๆ ทยอยเอาต้นนั้น ต้นนี้มาลง บางต้น ก็ซื้อ บางต้นก็ฟรีครับ

🖊️ เริ่มจากเรื่องเมื่อวาน ที่ผมไม่ได้เขียนก่อนละกันครับ เมื่อวานฝนตกตลอดทั้งวันเหมือนเดิมครับ ผมใช้เสาปูนโรงรถเก่า ที่ตัวเองไม่ได้ใช้ เหมือนเดิมมากั้นเป็นแปลง ตรงนี้เมื่อวานผมไปลูก ดอกเกล็ดถวาย กับต้นดอกเข็มญี่ปุ่นครับ โดนปลูกเว้นสลับกัน เว้นพื้นที่ไว้เติบโต

h4uk37.jpg

bpjp75.jpg

🖊️ ส่วนวันนี้ พอดีโรงเรียนลูกชาย มีต้นคุณนายตื่นสาย ปลูกไว้ หน้าโรงเรียน เห็นมีหลายสีดี ก็เลยขอครู มาปลูกหน่อย ปล่อยให้โตขยายเอาเอง นอกจากนี้ก็จัดการเตรียมดิน ในท่อปูนเก่า เพื่อเตรียมปลูกเชอรี่ ที่สั่งออนไลน์มา แต่ยังมาไม่ถึง

rol2wy.jpg

🖊️ นอกนั้นก็จัดการถอดหญ้า หลายวันมานี้ ฝนตกตลอดทั้งวัน ทำให้หญ้าที่ถอยไว้ งอกขึ้นมาใหม่ และเติบโตขึ้นไว แม้จะถอนก็ไม่หมด กำลังคิดว่าจะซื้อยาฆ่าหญ้ามาฉีด แต่ก็ลังเล ไม่อยากจะใช้สารเคมี ในพื้นที่ที่ไม่เยอะ เดียวคงต้องศึกษา หาพวกชีสภาพมาฉีดต่อไป แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ ขอบคุณครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 44080.29
ETH 2365.62
USDT 1.00
SBD 5.29