มาติดต่อการไฟฟ้า

in #thai3 years ago

tfyw5x.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... หลังจากที่ผมนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับเรื่องจ้างช่างไฟฟ้า มาตั้งเสาไฟ และย้ายสายไฟใหม่ แทนสายไฟเก่าที่อายุอานาม การใช่งานค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนั้น

🖊️ เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ช่างไฟอีกชุดหนึ่ง ได้เข้ามาเดินสายไฟ ภายในบ้านต่อ รวมทั้งจัดการสายไฟ และตู้ไฟให้เป็นระเบียบ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว

fkk00z.jpg

🖊️ พอดีเมื่อวาน เป็นวันหยุด การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สาขาฝาง ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ ต่อได้ ทำให้ผมไม่ได้ นำเสนอเรื่องราวต่อ กะวันนี้จะรวบรวม เป็นเรื่องราว ในวันนี้ครับ

🖊️ หลังจากส่งลูกและหลาน ไปโรงเรียนครบหมดทุกคนแล้ว ช่วงเช้านี้ ผมก็ไปทำบุญ ที่วัดเดิม ที่เคยนำเสนอเรื่องราว ไปหลายครั้งแล้ว และก็แวะร้านต้นไม้ต่อครับ เพราะทางผ่าน ก่อนที่จะถึงการไฟฟ้า ไว้ร้านต้นไม้ ผมจะนำมาเขียนอีกที วันหลังนะครับ

fkk00z.jpg

🖊️ พอมาถึงการไฟฟ้า ด้วยความสะเพร่า ของตัวเอง เลยลืมเตรียมเอกสาร ของตัวเองไว้ เตรียมอต่ของเจ้าของบ้านเก่า แต่โชคดี ที่เอาตัวจริงไปด้วย แต่ทะเบียนใช้ของที่ใหม่แทน เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และบริการที่ดีมากครับ การดำเนินเรื่อง ขอย้ายมิสเตอร์ค่าไฟฟ้า กับเปลี่ยนชื่อในบิลค่าไฟ จึงผ่านไปด้วยดีครับ แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ ขอบคุณครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 39575.29
ETH 2168.67
USDT 1.00
SBD 5.25