เรื่องกล้วยๆ

in #thai3 years ago

04jqy9.jpg

**สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... วันนี้ผมได้มี โอกาศเดินทาง ไปหมู่บ้านเก่า บ้านป่างิ้ว เหตุผลที่กลับไป เพราะ เป็นเหตุที่คิดแล้ว ก็ตลกตัวเองครับ

🖊️ วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องกล้วยๆ กันทั่งโพสต์ครับ เรื่องที่บอกแค่คิดก็ตลกตัวเอง ก็เนื่องกล้วยนี้แระครับ ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ ยังจำกันได้ไหม ที่ผมกลับหมู่บ้านเก่า ไปเอามะละกอมา 3 ต้น และกล้วย 3 ต้น

0xnu8j.jpg

zmk5za.jpg

🖊️ มะละกอไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นคือด้วยนี้แระครับ กล้วย 3 ต้น ที่เอามาครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าแม่แฟน โทรมาหาแฟนว่า ที่เิาไปนั่น ไม่ใช้กบ้วยน้ำหว้า แต่เป็นกล้วยป่า ผลของมันเมล็ดเลยอะ กินได้แค่ปลี กับหน่อมั้ง จำไม่ได้แล้ว 5555

momxcs.jpg

🖊️ ผมและแฟนจึงต้องกลับ ไปเอากล้วยมากว่า มาปลูกอีกรอบครับ แต่ครั้งนี้ ไม่ใช่ได้มาแค่ 3 ต้น แต่ไก็กล้วย 4 ต้น แถมรอบนี้ ได้กล้วยต้นใหญ่ กว่าเดิม หลายเท่าเดิม

🖊️ รอบนี้ ผมแค่กลับไปกล้วย มาปลูกแค่อย่างเดียว ได้แล้วก็เอามาปลูก ตรงมุมเดิมพอดี ส่วนกล้วย จริงๆ ก็สงสาร แต่เมื่อจากพื้นที่จำกัด จำเป็นต้องถอดทิ้งไว้ แล้วเอากล้วยน้ำหว้า ปลูกทับแทน

b9rvij.jpg

🖊️ กล้วยนี้เป็นต้นไม้ ที่ทรหดจริงๆ ครับ แม้จะขุดออกมาจากดิน ตั้งนานแล้ว ไม่ได้ลงดินเลย แต่เค้าก็ไม่เกี่ยว ไม่ต้องพักฟื้นใดๆ ทั้งสิ้นครับ ปลูกง่ายกว่ามะละกอ ที่หลายวันกว่าจะฟื้น วันนี้คงมีเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ ของผมแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

Sort:  

Congratulations, your post has been upvoted by @dsc-r2cornell, which is the curating account for @R2cornell's Discord Community.

Manually curated by @jasonmunapasee

r2cornell_curation_banner.png

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37204.55
ETH 2022.77
USDT 1.00
SBD 5.35