สมาชิกใหม่ มะเขือม่วงยาวกับมะเขือแดงเล็ก

in #thai3 years ago

39fpkm.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... หลังจากที่ช่วงนี้หมกมุ่น อยู่กับการปลูกพืชผักสวนครัว ตอนนี้เริ้มเติบโตเรื่อยๆ ยิ่งช่วงฤดูฝน ได้น้ำอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยแล้วครับ

🖊️ วันนี้ได้สมาชิกใหม่ มาอีก 2 อย่างครับ จริงๆ ซื้อไว้ได้ 2 วันแล้ว แต่มัวแต่จัดการอย่างอื่นครับ วันนี้มีเวลาทั้งวัน เนื่องจาก เอาหลานไปฝากไว้กับอุ้ย (ยายทวด) ของเค้า

l535te.jpg

d0f9p9.jpg

🖊️ พอมีเวลา ก็ลงมือปลูกทันที ที่เห็นคือกะลามัง ที่ซื้อให้หลาน ไว้อาบน้ำ ตั้งแต่เด็ก แต่เค้าโตแล้ว ไม่ใช้ ผมจึงเอามาเจาะรู ด้านล่างหลายรู เพื่อให้สมารถระบายน้ำได้

🖊️ ผมปลูกในกะลามัง เพื่อเพาะเอาแค่ต้นกล้าครับ ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูก เป็นพืชล้มลุก ทั้งคู่ ทั้งมะเขือม่วงยาว และมะเขือแดงพันธุ์เล็ก ซึ่งผมชอบไว้เป็นวัสดุดิบ ทำอาหารได้หลายเมนูครับ

7ftas4.jpg

fuv3t1.jpg

🖊️ เนื่องจากพื้นที่ปลูกมีน้อย ผมจึงเพาะต้นกล้า ของเค้าทั้งคู่ แค่อย่างละ 4 ต้น ตอนนี้เท่ากับ ที่ผมเพาะต้นกล้าไว้ มีอยู่ 4 อย่าง คือ พริกหนุ่ม มะเขือเปราะ มะเขือม่วงยาว และมะเขือแดงเล็ก

🖊️ รอจนมันโตขึ้น จะทยอยนำไปลงดิน ในพื้นที่ต่างๆ ทุกวันมัวแต่จ้อง รอวันที่ทั่งหมดเติบโต และเก็บเกี่ยวผลผลิต ไว้ประกอบอาหารต่อไป ถึงจะไม่เยอะแยะ แต่ก็ปลอดสารพิษครับ แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ ขอบคุณครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 44013.30
ETH 2354.22
USDT 1.00
SBD 5.29