สำรวจผักสวนครัวรอบบ้าน

in #thai3 years ago

g9iqhg.jpg
ผักกาดกวางตุ้ง

สวัสดีเพื่อนๆ ทุกคนครับ ... หลายวันมานี้ การจัดการเรื่องราวต่างไป ภายในบ้าน เริ่มทยอยเสร็จ ไปหลายๆ เรื่องแล้ว ทั้งที่ผ่านพบกับปัญหาต่างๆ นานา หลายเรื่องมากมาย จากผู้รับเหมา หรือช่าง

🖊️ ทุกปัญหา เกิดจากผู้รับเหมา หรือช่าง แถวนี้ อาศัยความชำนาญ จากการที่เคยเป็นลูกมือ แต่ไม่ได้เรียนมา ทำให้เรื่องบางเรื่อง มีประสบการณ์ แต่ขาดความชำนาญ ในเรื่องการแก้ไขปัญหา

gnzx9s.jpg
ผักบุ้งในยางรถ

🖊️ แต่วันนี้ผมก็แก้ไข เรื่องราวต่างๆ ไปได้เกือบจะหมดแล้ว แต่อีกเรื่องราวหนึ่ง ที่ทำให้ฆ่าเวลา และลืมเรื่องราวต่างๆ ไปได้ นั่นก็คง เป็นเรื่องการปลูกผัก ดอกไม้ และผลไม้ ถึงโตนี้ยังจะเล็กอยู่ แต่ก็ค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้น ให้พอชื้นใจได้

r1zzkm.jpg
ผักคะน้า

🖊️ วันนี้จึงขอภาพผักบางส่วน มาให้เพื่อนได้ชม วึ่งยังมีอีกอย่าง ที่ผมได้ไปลูก แต่ไม่ได้นำถาพมาลงครับ ทั่งผักและผลไม้ และดอกไม้ แต่ดอกไม้และผลไม้ ผมก็พึ่งเอาลงไปได้ไม่กี่วัน ไว้มีความคืบหน้าคงได้ลงมาอีกรอบครับ

tq8s08.jpg
ผักปลั่ง

🖊️ วันนี้คงมีเรื่องที่ ยากจะนำมาเขียนแค่นี้ก่อนละกันครับ ฝนก็ตกได้ทุกวัน จนตอนนี้ กลายเป็นว่า ผมไม่ค่อยชอบฝนไปเลยครับ เพราะมันทำให้ผักที่เริ่มปลูกขึ้นมา บางต้นได้รับน้ำมากไป จนเฉาตายไปก็มีครับ แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ ขอบคุณครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 44080.29
ETH 2365.62
USDT 1.00
SBD 5.29