โรงรถเสร็จสมบูรณ์

in #thai3 years ago

pyfbmy.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... หลังจาก ถ้าเป็นเรื่องหนึ่ง ก็คงเป็นหนังที่ ยาวนานเกือบ 3 เดือน ในการรีโนเวท บ้านหลังใหม่ ไม่เชื่อก็คงต้องเชื่อนะครับ ว่ายาวนาน เหมือนกับ ผมสร้างบ้านหลังใหญ่ หลังหนึ่งก็ว่าได้

🖊️ ความคืบหน้า ในวันนี้ล่าสุด คือ จัดการโรงรถ จนเสร็จสมบูรณ์ แม้ไม่ใช้แบบที่อยากได้ สักเท่าไร ทั้งเรื่องความกว้าง ความยาว และ การตั้งเสา แบบที่อยากได้ ลักษณะเหมือนโลตัส มีเสา 2 ต้น อยู่ด้านหลัง

kqzyhl.jpg

🖊️ แต่แบบที่ช่าง จัดการให้ มีความยาว และกว้าง มากกว่า ที่ผมอยากได้ และตั้งเสา ไว้ทั้งหมด 3 ต้น แล้วตั้งเสาไว้ ค่อนข้างกลาง ทำให้ความรู้สึก ใช้สอยงานไม่ค่อยสะดวกสะดวกสักเท่าไร

🖊️ ความไม่สะดวกประการแรก ทั้งที่โรงรถกว้าง และยาวกว่าที่อยากได้ คือ เนื่องจากมีเสาตรงกลาง ทำให้จอดรถค่อนข้างลำบาก ประการที่สอง คือ เวลาจอดเรียบร้อยแล้ว คนลงจากรถ ก็ลำบาก อีกเช่นกัน เวลาเปิดประตู จะติดเสา โดยเฉพาะลูกชาย ที่เป็นเด็กพิเศษ เวลาประตู อาจกระแทรกเสาเหล็กได้

61vh2b.jpg

🖊️ เวลาว่างวันนี้ จึงมานั่งจ้อง ในมุมนี้ ที่ผมถ่ายภาพ และหาทางแก้อะไร ที่สามารถ จอด และงลงจากรถไก็ง่าย หรือ คำนวน วิธี ที่จะขยับรถเข้าโรงจอดรถ ให้น้อยครั้งที่สุด เฉพาะทุกวันนี้ ต้องขยับรถ ถึงหลายครั้ง กว่าจะเข้าโรงรถได้

🖊️ แต่เท่าที่ดู คงจะยากแล้ว นอกจาก รื้อออกมาเชื่อมเหล็กใหม่ งานคงจะยาก ความคิดจึงตกไป คงต้องอาศัย ความเคยชิน จอดบ่อยๆ คงชำนาญเอง จะง่ายกว่า แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ ขอบคุณครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.033
BTC 43803.80
ETH 2252.90
USDT 1.00
SBD 5.01