เมนูแกงมันฝรั่งใส่ชะอมผักแคและมะเขือเปราะที่ลืมถ่ายภาพ

in #thai3 years ago

dw3w2e.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... หลังจาก เมื่อวาน มีแต่ เมฆดำ ปกคลุม แต่ไม่ตก วันนี้ เหมือนจะ ชดเชย ทั้งวัน ฝนตก ตลอดทั้งวัน มีทั้งฝน ที่ที่ตกหนัก และ ตกไม่ค่อยหนัก สลับกัน แต่ก็มีบางช่วง ที่หยุดตกบ้าง ทำให้ วันนี้ ผมไม่ได้ ทำอะไร ในสวนผัก บริเวณบ้าน ของผมเลย มีแต่แค่ เดินดู เพื่อผ่อนคลาย

🖊️ เรื่องราว ในวันนี้ ถึงจะไม่ได้ ทำอะไร ในสวน แต่ก็นำเสนอ ผลผลิต เล็กๆน้อยๆ ที่นำมา เป็นวัตถุดิบ ในเมนูอาหาร ในวันนี้ เหมือนเดิม คือ ช่วงนี้ ขี้ลืม อีกแล้วครับ ถ่ายแต่ พวกวัตถุดิบ ทั่งที่ปลูกเอง และ ซื้อเอา

tvj3tg.jpg

🖊️ เมนูวันนี้ เป็น แกงมันฝรั่ง ใส่ผักชะอม ผักแค และ มะเขือเปราะ ส่วนที่ต้องซื้อ คือ มันฝรั่ง และ พริก ต้นพริก ที่ปลูกไว้ ต้นยังไม่ใหญ่ ทำให้ไม่พอ จึงจำเป็น ต้องซื้อมาใส่เพิ่มครับ

🖊️ ส่วนที่ ปลูกเอง และ เก็บภายใน บริเวณบ้าน ก็มี ผักชะอม ผักอค พริกบางส่วน และมะเขือเปราะ ถ่ายได้มั้ง ไม่ถ่ายมั้ง ทำให้ภาพ มีแค่ไม่กี่ภาพ

n3z89c.jpg

🖊️ ตอนนี้ ว่าจะถ่าย มะเขือเปราะ ที่เก็บมาจากต้น และเก็บใส่จานไว้ พอเก็บ ลูกเดียว เพื่อถ่ายภาพก่อน หลังจากนั้น ก็เก็บต่อ ส่วนนี้ ก็ลืม ถ่ายภาพ เป็นจุดที่พลาด อีก 1 อย่าง ในวันนี้

🖊️ สรุปวันนี้ พลาดหลายจุด ทั้งทั้งที่วางแผน ที่จะถ่ายภาพ ไว้ซะดิบดี ความขี้ลืม เป็นเหตุ ทุกที ไว้คราวหน้า จะไม่พลาด แล้วมั้ง 5555 คิดแบบนี้ ทุกที เอาเข้าจริง เดียวก็ลืมถ่าย อีกนั่นแระครับ แล้วพบกันใหม่ พรุ่งนี้ ขิบคุณครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 39713.60
ETH 2183.52
USDT 1.00
SBD 5.27