ดอกของต้นมะเขือพวง

in #thai3 years ago

gl0xbb.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... วันนี้หลังจากทำงานหลัก ที่ต้องทำก่อน เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว หลังจากส่งลูกหลาน ไปโรงเรียนกันหมด

🖊️ ตอนนี้ กำลังหมกมุ่น อยู่กับพื้นที่มุมเล็กๆ ที่ใช้เป็นมุมเพาะปลูก แบบเกษตรพอเพียง หลังจากที่ได้นำเสนอ ให้เพื่อนๆ ได้ชมอย่างต่อเนื่อง บางอย่างสามารถ นำมากินได้แล้ว บางอย่างก็เริ่มเติบโต

54ragp.jpg

🖊️ แน่นอนสำกรับคนกรุงเทพ ที่ย้ายมาตั้งหลักปักฐาน ยังพื้นที่ห่างไกล แสง สี เสียง มาสู่อำเภอที่ อาชีพส่วนใหญ่ ทำมาหากินด้วยการเพราะปลูก อย่างอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แน่นอน การได้กินผลผลิตที่ปลูกเอง ย่อมเป็นอะไร ที่น่าดีใจครับ

ot7rbg.jpg

🖊️ การสำรวจผักสวนครัว ในวันนี้ เป็นที่มาของภาพ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม @thaiteam ในหัวข้อการประกวดดอกไม้ นานาพันธุ์ เป็นดอกจาก ต้นมะเขือพวง ซึ่งผมปลูกไว้แค่ 2 ต้น ภาพนี้เป็นดอกไม้จากต้นเดียว ที่มีดอกครับ

60y07r.jpg

🖊️ ส่วนอีกต้นหนึ่งยังไม่มีดอก เนื่องจาก ถูกแมลงโจมตีครับ ทำให้ไม่เติบโตเท่าต้นแรก ที่มีดอกออกมาแล้ว ส่วนมะเขืออีกพันธุ์หนึ่ง มะเขือเปราะ รู้สึกเริ่มจะมีดอก แต่เป็นดอกสีขาว ไม่ค่อยจะสวยเท่าไรครับ ไว้พรุ่งนี้จะนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับพื้นที่ ผักสวนครัว ในมุมต่ออีกวันครับ ขอบคุณครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37669.95
ETH 2030.57
USDT 1.00
SBD 4.78