ผักปลูกเองกับอาหารวันนี้

in #thai3 years ago

b37l6w.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... วันนี้เป็นที่สภาพอากาศ น่านอนอยู่ทั้งวันจริงๆ ครับ ตั้งแต่เช้า ถึงช่วงหัวค่ำวันนี้ ขณะนี้ฝนก็ยังตก ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน แปลงผักที่ปลูกไว้ ตอนแรก กำลังไปได้สวย แต่ช่วงบ่าย ฝนตกหนักมาก ทำให้พื้นที่ซึ่ง อยู่ที่ลาดต่ำสุดของบ้าน น้ำขังบริเวณดังกล่าว

🖊️ ตอนที่ตัดสินใจกับแฟน ว่าจะเอาพื้นที่ บริเวณข้างบ้าน ด้านขวา เวลาหันหน้าเข้าบ้าน เป็นพื้นที่บริเวณ ไว้ปลูกผักสวนครัว คือ ขังไม่ทันสังเกตุ ว่าบริเวณคือ จุดส่วนรวม ที่เวลาฝนตก น้ำบริเวณรอบบ้าน ทั้งหมด จะไหลมาสู่จุดนี้ ทำให้ตอนี้ คือไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว เนื่องจากถึงจะซื้อดินมาถม แต่ก็ไม่เป็นประโยชน์

rokgum.jpg
ผักบางส่วนที่เก็บมาทำอาหารวันนี้

🖊️ ในช่วงเช้ากำลังดูดี เก็บทยอยเก็บผัก ทำอาหารกิน ในช่วงอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ก่อนที่ฝนตกหนักในช่วงบ่าย ทำให้ผักที่กำลังโต พึ่งปลูกบางส่วน โดนน้ำขัง เสียหายไป

4iad01.jpg

fhopyb.jpg

🖊️ ต้องทำใจ ถ้าจะปลูกพวกผักกวางตุ้ง คะน้า อะไรพวกนี้ ในพื้นที่ดังกล่าว น่าจะปลูกเลย ฤดูฝนไปก่อน แต่พวกพืชล้มลุก ไม่แน่ใจว่าถูกไหม เช่น มะเขือ พริก กระเพรา เป็นต้น อะไรพวกนี้ปลูกได้

🖊️ อาหารก็แกงผักชะอม ผักตำลึง มะระขี้นก ผักระ เห็ด ใส่หมูสับ แลเวก็ทอดปลา เก็บพริกขี้หนู มาปั่นทำน้ำจิ้มซีฟู๊ด แล้วไข่ทอดชะอม น้ำพริกกะปิ

gpx4sx.jpg

fag6jw.jpg

🖊️ ความหวัง ที่จะปลูกผัก ไว้กินแบบพอเพียง กว่าจะลงตัว คงต้องรอเลย ฤดูฝนไปก่อน และรอให้ดอนถมใหม่ สภาพแข็งกว่านี้ เวลาโดนน้ำจะได้ไม่ทรุดลงไปอีกที แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ ขอบคุณครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37247.84
ETH 2028.32
USDT 1.00
SBD 5.33