จัดการปลูกปักสวนครัวอีกรอบ

in #thai3 years ago

93oh1j.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... วันหยุดวันแม่ปีนี้ ก็คงเป็นอีกปี ที่ทำได้แค่โทรไปคุยกับแม่ ระยะทางไกลประมาณ 800 กว่ากิโล อยู่ห่างไกลกันด้วยความจำเป็น คงทำได้ดีที่สุดแต่นี้

🖊️ กิจกรรมยามว่างในวันหยุดแบบนี้ หลังจากเมื่อวาน สำรวจแปลงผัก ดอกไม้ และผลไม้ ไปเรียบร้อย ซึ่งบางอย่างล้มตาย เสียหาย ไปหลายอย่างเลยทีเดียว

z5sv6v.jpg

i0lxu0.jpg

🖊️ ยามว่างวันนี้เลย ถือโอกาศที่ทุกคนหยุด พร้อมหน้าพร้อมตากัน มีคนดูลูกชายให้ จัดการกับพื้นที่ รอบนอกบริเวณบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถอดหญ้า และวัชพืช ที่ไม่มี ประโยชน์ออกให้หมดครับ

🖊️ นอกจากนี้ ยังปลูกชดเชย พวกพืชผัก ที่เสียหาย ล้มตาย จากที่ฝนตกหนัก ต่อเนื่องตลอด มาหลายวัน บางต้นก็เน่าตาย เพราะน้ำเยอะเกินไป บางต้นที่เป็นต้นอ่อน โดนฝนที่ตกกนัก ลำต้นหัก

deukoe.jpg

dccudr.jpg

🖊️ หลังจากที่จัดการ พวกหญ้ากับวัชพืช ไปหมดแล้ว ก็เป็นงานซ่อม ตามภาพที่เอาไป บางส่วนเลยครับ ลองดูอีกรอบ ถ้ายังไม่ดีขึ่น คงต้องรอ ให้พ้นฤดูฝน ไปก่อน ค่อยจัดการปลูกอีกรอบ แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ ขอบคุณครับ

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37923.75
ETH 2051.22
USDT 1.00
SBD 5.41