ทักทายวันแม่ 12 ส.ค.62

in thai •  last month 

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคน .... วันนี้ว่างมาทักทายเพื่อนๆ ก่อนที่จะต้องเตรียมออกเดินทางอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ชาร์ปพลังงานมา 3 วันเต็ม ถึงร่างกายจะยังไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยก็ตามที
วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ ส่วนตัวผมไม่ได้มีโอกาศไปเจอแม่ในวันนี้อีกปี ด้วยระยะทางที่ห่างหลายร้อยกี่โล และต้องรักษาลูกชาย
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันคือโทรพูดคุยกับท่านเป็นประจำ
ในวันนี้คงไม่มีอะไรมากนอกจากพาครอบครัวออกไปทานข้าวนอกบ้าน ซึ่งนานๆ จะได้ไปสักทีหนึ่ง ก็หาร้านที่มุมเงียบสงบ เพืรอที่ลูกชายจะได้ไม่ต้องส่งเสียงรบกวนใคร

image

ผมไม่ได้ถ่ายภาพเท่าไร เพราะต้องจับลูกชายให้อยู่นิ่งๆ เอาภาพมาได้แค่นี้ เป็นแหนมเนืองทางเหนือมังเป็นออเดอร์ ก่อนที่จะสั่งอาหารหนักทานกินกัน
วันนี้คงทักทายเพื่อนเพียงเท่านี้ครับ ขอให้เพื่อนๆ และครอบครัว รวมทั้งแม่ทุกท่านมีความสุขในวันแม่แห่งชาติในวันนี้ครับ
ขอบคุณครับ kriang3tee (โจ้)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Have a nice day!

Congratulations @kriang3tee! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 25000 upvotes. Your next target is to reach 30000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!