เมื่อดิฉัน ต้องมาล้างจมูก ด้วย Hashi Plus

in #thai6 years ago

สวัสดีคะ เพื่อนๆ steemit ช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงแถวที่ดิฉันพัก กลางคืนอากาศเย็น กลางวันแดดออก ภูมิแพ้และไซนัส ก็เริ่มมาเยือนคะ คุณหมอก็ได้ให้ใช้ ชุดอุปกรณ์ล้างจมูก ชื่อ "ฮาชชิ Hashi Plus" คะ imageดิฉันจะนำเสนอความรู้เล็กๆน้อยๆ คะ ฮารชิ ที่ดิฉันกล่าวถึง เป็นอุปกรณ์ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ ใน 1 ชุด จะมี ขวดฮาชชิ และเกลือฮาชิ สำหรับผสมน้ำเกลือล้างจมูก การใช้งานก็ง่ายมากค่ะ แค่เทผงเกลือลงในขวดและผสมน้ำดื่ม สะอาด ประมาณ 180 มล. หรือ จะมีขีดเส้นวัดระดับที่คอขวดคะ จากนั้น ปิดฝา เขย่าเบาๆแล้วแนบหัวกระจายน้ำกับจมูกให้สนิท เริ่มล้างข้างที่มีอาการมากก่อนน่ะคะ ก้มหน้าเล็กน้อย เอียงศรีษะ 45 องศา โดยให้รูจมูกข้างที่ต้องการล้างอยู่ด้านบน บีบขวดเบาๆให้น้ำเกลือไหลเข้าสู่โพรงจมูกพร้อมกลั้นหายใจ หรือออกเสียง "อา" เพื่อไม่ให้น้ำไหลลงคอ คะ หลังล้างจมูก อาจมีน้ำค้างอยู่ในโพรงจมูก ให้โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วสั่งน้ำมูกเบาๆจากนั้นกลั้วคอด้วยน้ำสะอาดแล้วบ้วนทิ้ง หากยังมีน้ำเหลือค้างอยู่ ให้เอียงศรีษะซ้าย ขวา แล้วสั่งน้ำมูกเบาอีกครั้ง เป็นไงบ้างค่ะ การล้างจมูกด้วยอุปกรณ์ ฮารชิ ง่ายนิดเดียวค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่มีความจำเป็นในการล้างจมูกเหมือนดิฉันก็ลองหาซื้ออุปกรณ์ได้ตามร้านขายยาทั่วไปได้น่ะคะ
ขวดฮารชิ และ หัวกระจายน้ำ
image
ผงเกลือ image

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 41600.98
ETH 2224.64
USDT 1.00
SBD 5.14