ความสุขของฉัน คือเห็นรอยยิ้มของทุกคน

in #thai6 years ago (edited)

สวัสดีคะ เพื่อนๆsteemit เมื่อคืนที่แผนกดิฉันก็ได้มีการเลี้ยงปีใหม่ ในธีม ชุดกีฬา เพือนๆแต่ละคน จัดมาแต่ละชุดแบบจัดเต็มค่ะ หลังจาก ดิฉันได้โพสต์เกี่ยวกับการทำป้ายไฟกระพริบไป ก็เพื่ิองานนี้เลยคะ ที่ดิฉันทุ่มทั้งแรงกายและใจ อยากให้งานออกมาดี ก็ได้มีการทำ สถานที่ ให้เพื่อนๆได้ถ่ายรูปให้เข้ากับธีมงานมาก จะสวยแค่ไหนมาดูกันน่ะค่ะ
ปล.ขออนุญาตินำรูปเพื่อนๆมาโชว์น่ะค่ะ
20180107_232216.jpg

FB_IMG_1515373755482.jpg

1515422374783.jpg

1515423031274.jpg
@oummara @chulaluck @yellybear

Sort:  

#funny
sometimes the joke can bring disaster

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 41798.33
ETH 2239.64
USDT 1.00
SBD 5.14