วันนี้แวะเอาส้มตำมาฝากค่ะ

in #thai2 years ago

jzleaq.jpgirirquzx2e.jpg
แซบนัว ค่ะ ตำปูปลาร้า 😊 ร้านนี้ราคาไม่แพง
ร้านโครกไม้เกาะสมุย เฉวงน้อย นานที่แวะกิน

Sort:  

น่าอร่อยจังค่ะ ชอบๆ😁😁

Like your post

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49252.41
ETH 4312.22
BNB 593.14
SBD 6.06