🐶 ไอ้ตัวแสบ ซนมาก

in #thai2 years ago

image
image
image
image
image
image
สวัสดีค่ะ พี่ๆเพื่อนๆ & Steemit นานๆเข้ามาโพสต์สักที 😊
เอารูปไอ้ตัวป่วนที่บ้านมาฝากค่ะ ซนมาก
🐕 หมาบ้านนี้ กินกับเล่นค่ะ ใครไปใครมา มันไม่เคยเห่า คือมันเห่าไม่เป็นมาแต่เกิดก็ว่าได้ ก็ยังเก็บความสงสัยไว้ไม่รู้จะถามใคร😁 เป็นหมาบ้านน้องสาวค่ะ รับมาดูแลให้สามอาทิตย์ มันก็จะที้งดื้อทั้งอ้อน

Sort:  

Beautiful flower color, like to post...

Posted using Partiko Android

@kanchana, long time no post on steemit..

Posted using Partiko Android

Cute dog!

Posted using Partiko Android

Yes! This dog looks very naughty!!
Don’t make him fat!

Where is your new photo?!

Posted using Partiko iOS

Hey! How are you?!
You have no new post!! New photos please!

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.065
BTC 50700.08
ETH 4315.06
BNB 579.77
SBD 6.33