คนมันเหงาแบกเป๋าเที่ยวไป เป็นคนชอบทะเล 🌴

in #thai3 years ago (edited)

สวัสดีค่ะ พี่ๆ & Steemit 🛥 ก็เอารูปรีวิวติดเกาะมาฝาก 😊 งาน Full Moon 🥳
เวลาเหงาออกเดินทางเที่ยวไปตามที่ใจอยาก
เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชื่อนี้ที่คนไทยรู้จักดีในแง่ของแห่งปาร์ตี้ เพราะเป็นสถานที่จัดฟูลมูนปาร์ตี้ชื่อดังของโลก นักท่องเที่ยงชาวต่างชาติหลายชอบแวะเวียนมาเที่ยว
คือเวลาได้เที่ยว จะจัดตามอารมณ์ ทั้งเที่ยวงานฟูลมูน แล้วก็ออกเลาะดำน้ำดูปลา 10ที่ท่องเที่ยวในเกาะพะงั้น ไปกี่ครั้งก็ยังไม่มีโอกาสไปให้ครบเลย เพื่อนๆท่านที่มองหาที่เที่ยว ถ้าชอบทะเล เกาะพะงันก็เป็นอีกที่ค่ะ ที่หน้าเที่ยวมาก 🥳
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Sort:  

beautiful place.. 👌

Posted using Partiko Android

Too many people on the beach! Too drunk!
This is a strange way to enjoy oneself!

Posted using Partiko iOS

Just love Thailand beaches !!

Many people like beackhes in thailand

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57016.07
ETH 4635.11
BNB 622.62
SBD 7.31