เส้นทางสู่ความสำเร็จ

in #thai6 years ago

Hi Steemian friends./สวัสดีเพื่อนๆ ชาว Steemian ทุกท่าน☺

เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าความสำเร็จนั่นต้องเริ่มจากวิธีใด และควรเริ่มต้นอย่างไรจึงจะประสบณ์ 'ความสำเร็จในชีวิต" มีวิธีต่างๆมาแนะนำครับ....
1eda13516a07a6278e9c2a2dce06371c.jpg

ผมเชื่อว่าทุกคนย่อมอยากประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัว หรือเรื่องของการทำงาน คนส่วนใหญ่วัดความสำเร็จกันในเรื่องของจำนวนเงินว่าใครทำเงินได้มากก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาก แต่ในชีวิตจริงนั้น มันไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียว เงินเป็นส่วนหนึ่งใช่ แต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวบอกว่าเราประสบความสำเร็จหรือไม่ บางคนมีเงินมากมายร่ำรวยล้นฟ้าแต่กลับไม่มีความสุขในชีวิตเลยก็มี แบบนี้เราจะเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือไม่

คนเราแต่ละคนมีเป้าหมายชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นตัววัดความสำเร็จของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไปด้วย เช่น บางคนมองเรื่องเงิน เรื่องฐานะเป็นตัวบอกความสำเร็จ ก็จะใช้เงินในการวัด แต่บางคนมองว่าถ้าได้ทำงานที่เรารัก และทำได้อย่างดีด้วย ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในชีวิตเราแล้ว

แต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราจะเป็นอะไรก็ตาม แนวทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้น กลับไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ผมเคยอ่านหนังสือของ ดร.คาซูโอะ อินาโมริ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เคียวเซร่า ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่มากของญี่ปุ่น ท่านได้ให้สูตรลับความสำเร็จออกมาเป็นสมการดังนี้

ความสำเร็จ = ความสามารถ x ความพยายาม x ทัศนคติ

build-success.jpg

•ความสำเร็จ ก็คือ เป้าหมายที่เราต้องการจะไปให้ถึง ซึ่งแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไป ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆ ภาพของเป้าหมายนั้นจะต้องเป็นภาพที่เรามองเห็นอย่างชัดเจนในจินตนาการของเราเอง เหมือนกับอุปนิสัยที่สองของ 7 Habits คือ Begin with the end in mind แปลเป็นไทยง่ายๆ ว่า ให้เริ่มต้นจากการที่เรามองเห็นภาพของตัวเราเองประสบความสำเร็จ ภาพนั้นมีอะไรบ้าง ให้เขียนออกมาให้ชัดเจน

•ความสามารถ จากนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีเพื่อให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จได้ตามภาพที่เราคิดไว้ก็คือ ความรู้ ความสามารถที่เรามี โดยประเมินว่าสิ่งที่เรามีความรู้ ทักษะ และความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่ ถ้าเราประเมินตนเองแล้วเห็นว่าเรายังขาดความรู้ หรือความสามารถในด้านใดบ้าง ก็ต้องวางแผนในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ตนเองมีความสามารถมากขึ้น

•ความพยายาม ถัดจากความรู้ ทักษะ ความสามารถที่มีแล้ว ปัจจัยถัดไปที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ ก็คือ ความพยายาม ซึ่งก็หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่ท้อถอย ไม่ถอดใจง่ายๆ แม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมายเพียงใดก็ตาม ปัจจัยความพยายามนี้ เริ่มเป็นปัจจัยที่สะท้อนความสำเร็จของคนเราได้ชัดเจนมากขึ้น คนแต่ละคนที่ประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน ก็เนื่องจากความพยามยามนี่แหละครับ คนบางคนมีความรู้เท่ากัน มีความสามารถที่ไม่แตกต่างกันเลย แต่คนที่ประสบความสำเร็จได้มากกว่า กลับเป็นคนที่มีความพยายามมากกว่า มีความมุ่งมั่นมากกว่า และมีวินัยในตนเองมากกว่า

• ทัศนคติ ปัจจัยถัดมาก็คือ ทัศนคติ ซึ่งก็คือ ความคิด และมุมมองในการมองสิ่งต่างๆ บางคนมีทัศนคติมองโลกในแง่ดี แม้ว่าจะพบเจอกับปัญหามากมาย แต่ด้วยทัศนคติที่ดี ก็ทำให้ปัญหานั้นสามารถแก้ไขลุล่วงได้อย่างดี ผิดกับคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดี ชอบคิดไปทางลบ มองอะไรก็มองแย่ไปหมด เมื่อเจอกับปัญหา ก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ บางคนไม่ต้องเจอปัญหาอะไรเลยแต่คิดลบไปก่อนแล้ว แบบนี้ความสำเร็จก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน

1236960_445714328870577_817125896_n.png

เมื่อเราเอา 3 ปัจจัยนี้มาเข้าสมการของความสำเร็จ ความสามารถนั้น จะมีหน่วยตั้งแต่ 1 – 100 ความพยายาม ก็จะมีหน่วยตั้งแต่ 1-100 เช่นกัน แต่ปัจจัยทัศนคตินั้น มีหน่วยตั้งแต่ -100 ถึง 100 ดังนั้นถ้าเราเอาตัวเลขทั้งหมดมาประเมินดูความสำเร็จของตัวเองแล้ว ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จมากที่สุด ก็คือ “ทัศนคติ” นั่นเองครับ

เพราะถ้าใครที่มีทัศคติที่ติดลบ ผลการคำนวณจะออกมาเป็นผลลบทันทีครับ ลองดูก็ได้ครับ แทนค่าสมการด้วยตัวเลขนะครับ

ความสามารถ x ความพยายาม

50 x 50 x 50 = 125,000

หรือถ้าอีกคนนึงเป็นดังนี้

50 x 50 x -50 = -125,000

ไม่ว่าจะติดลบมาก หรือติดลบน้อย ยังไงผลของความสำเร็จจากสมการข้างต้น ก็ยังคงเป็นลบเสมอ แม้ว่าเราจะมีความสามารถสูงเพียงใด และมีความพยายามเลอเลิศเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าเรามีทัศนคติที่ลบแต่เพียงเล็กน้อย ผลของความสำเร็จของเราก็จะติดลบตามไปด้วย

0792078eebd69a13648ee4ddccd5e8b3.jpg

ถ้าอยากประสบความสำเร็จก็ต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับเรื่องของทัศคติ การมองโลกในแง่ดี ต่อสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต เมื่อเรามองโลกในแง่ดีแล้ว สุขภาพจิตเราก็ดีไปด้วย สุดท้ายความสำเร็จที่เราได้มามันก็ได้มาแบบไม่เครียด ได้มาแบบมีความสุข ซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่แท้จริงครับ

วันนี้คุณมองโลกในแง่ดีบ้างหรือยังครับ

544bfa96a11f3200eded4dd916c70cbc.jpg

เป็นอย่างไรบ้างครับ....ได้เกร็ดความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตตัวเองบ้างไหมเอ่ย?

คอมเม้นท์บอกกันบ้างนร้าา💓💓

ขอขอบคุณทุกท่านที่คอย upvote comment follow & resteem ให้กำลังใจนะครับ หวังว่าทุกท่านจะชอบบทความเหล่านี้👍

กด followจูนได้เลยครับหากชื่นชอบ @junetomllrd

ab78de874d22d1e117fb53139bf2e0ac.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 66369.39
ETH 3585.92
USDT 1.00
SBD 2.59