รีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตาเข็ม แหลมฉบัง จ.ชลบุรี (Ta Khem Duck Noodles Laemchabang,Chonburi,Thailand)

in thai •  18 days ago

สวัสดีคะทุกท่าน, Hi All Steemains,

ST-ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตาเข็ม-06.JPG

รีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตาเข็ม แหลมฉบัง จ.ชลบุรี (Ta Khem Duck Noodles Laemchabang, Chonburi, Thailand) ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตาเข็ม เปิดมานานเกินสิบปีและขึ้นชื่อเรื่องเป็ดที่เปื่อย นุ่ม น้ำชุปกลมกล่อม

ST-ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตาเข็ม-03.JPG

ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตาเข็ม มีหลายเมนู เช่น ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวทะเล ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดงหมูกรอบ ข้าวหน้าเป็ดและถ้าใครอยากกินเมนูพิเศษก็มีคะ เช่น เป็ดย่าง เป็ดสับ อะไหล่เป็ด เป็นต้น นอกจากอาหารคาวแล้ว ยังมีของหวานขนมไทยๆหลากหลายอย่าง รวมทั้งเครื่องดื่มสมุนไพรก็มีคะ

ST-ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตาเข็ม-04.JPG

ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตาเข็ม เนื้อเป็ดจะเปื่อย ร่อน นุ่ม มากและไม่มีกลิ่นคาวด้วย หมูแดงหมูกรอบก็ กรอบนอกนุ่มในไม่แข็งเกินไป น้ำราดไม่หวานมาก ขาหมูนุ่ม ยุ่ย อร่อยคะและราคาไม่แพงถือว่าคุ้มมากคะ

ST-ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตาเข็ม-05.JPG

ดูคลิปวิดีโอ "รีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตาเข็ม แหลมฉบัง จ.ชลบุรี (Ta Khem Duck Noodles Laemchabang,Chonburi,Thailand)" ด้านล่างนี้. Watch Video Below.

ขอบคุณทุกท่านที่อ่านและสนับสนุนคะ. Thank you for reading. All your support are my biggest motivation to post !!! (Hope You Like It)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @campingkinteaw! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 80 posts. Your next target is to reach 90 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

I love Thai food!

Posted using Partiko Android