TeraWATT

in terawatt •  last year 

Elektriksiz hayat nasıl olurdu, elektrik olmasaydı ne olurdu, elektrik olmasaydı hayatımızdan neler çıkardı, elektriksiz yaşam nasıl olurdu, elektrik olmadan nasıl yaşanılır, elektrik olmasa ne yapardık?

Elektrik olmasa her şey çok farklı olurdu. Belki de insanoğlunun en büyük icadı bu olmuştur. Son yüzyıldaki olağanüstü gelişmelerin temel etkeni elektriktir. İletişim, haberleşme, ulaşım, sağlık, eğitim; neredeyse bütün alanlara kadar uzanan bir yelpazede etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bilim elektriğe çok şey borçludur. Elektriğin belki de en büyük getirisi, boşa giden, verimsiz geçen akşam saatlerini ve geceleri de insanın bir şeyler üretebileceği şekle getirmiş olmasıdır. Yapay güneşlerimiz var artık her yerde ve geceler de gündüzler kadar anlamlı. Elektrik, bir çağı kapatacak kadar tarihe damgasını vurmuş, milyonlarca kıvılcımın kaynağı ve özü olmuştur.
tera.jpg
Bu kadar çok faydasının yanında iklim değişikliğinin en büyük sebebi olan sera gazının en büyük emisyon kaynağı da elektriktir. Fosil yakıtlarla elektrik üretimi sera gazı salınmasına neden olarak bu gazların atmosferik konsantrasyonlarını arttırmakta ve bu da sera etkisini arttırarak iklimi ısıtmaktadır. Çeşitli AB girişimleri sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflemektedir. Avrupa Birliği, Kyoto Protokolü kapsamında 2008-2012 yılları arasında hedeflerine ulaştıktan sonra, 2020 yılına kadar 1990 seviyelerinin %20 altındaki bir sera gazı emisyon azaltma hedefini benimsedi. Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında ana hedeflerden biri olan bu hedefe ulaşmak için AB Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) için AB düzeyinde bir sınır belirlenmiş ve ETS kapsamında olmayan emisyonlar için tek tek her ülkenin hedefleri Çaba Paylaşımı Kararı altında belirlenmiştir. Aynı zamanda, AB, rüzgar, güneş, hidro ve biyokütle gibi yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmak ve geniş bir yelpazedeki ekipman ve ev aletlerinin enerji verimliliğini artırmak için mevzuat uygulamaya koymuştur.

TeraWATT - Hedefler

Ana hedef, küresel aydınlatma tüketimini 2035 yılına kadar en az % 50 (2.000 Terawatt) azaltmaya yardımcı olmak, blok zincir teknolojisini gerçekten kullanmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda ışık çıkışını yüzde 50 oranında artırmaktır. Terawatt ayrıca FIAT ve Bitcoin gibi dijital alternatiflerle rekabet edebilmek için deflasyonist para birimi oluşturmaktır. Terawatt, LED'lerle konseptin kanıtlandığını kanıtladıktan sonra güneş, rüzgar, elektrikli araçlar gibi diğer yenilenebilir sektörleri de ele almayı hedefliyor.

Verimsiz ampuller, hem iklim değişikliğine katkıda bulunan gereksiz sera gazı emisyonları hem de halklar ve hükümetler için gereksiz derecede fazla elektrik faturası yaratmaktadır. TeraWATT bu sorunu gidermek için LED adaptasyonu ile yardımcı olacak, LED aydınlatma çözümleri şimdiye kadar hiç olmadığı kadar erişilebilir olacaktır.

Ve neden olmasınlar? Şimdiye kadar bildiğimiz gibi, LED'ler enerji tasarruflu ve uzun ömürlüdür, bu da enerji faturasında büyük tasarruflar ve daha az bakım maliyeti anlamına gelir. Ama diğer faydalar ne olacak? Azaltılmış suç oranı, daha güvenli mahalleler ve genel olarak algılanan iyileşme gibi mi? Bunlar sokak sokaklarının ve mahallelerin çoğunu hala aydınlatan yüksek basınçlı sodyum (HPS) sokak aydınlatmasına kıyasla LED sokak aydınlatmasının sunabileceği avantajlardır

Buna ek olarak, TeraWATT şirketleri Merkezi Olmayan Özerk Organizasyon (DAO) yaratacak ve aynı zamanda küresel ödemeler için yüksek düzeyde deflasyon tabanlı bir Ethereum tabanlı para birimi yaratacaktır. DAO, Dünya Çapındaki Yardımcı Şirket, satıcının LED'leri, işletmeler, token sahipleri ve enerji müşterileri tarafından finanse edilecek ve kullanılacaktır. DAO, Kamu Şirketlerinin (ve işletmelerin) her zaman enerji müşterileri için LED satışlarını desteklemek için finansmana erişimlerini sağlamak (veya işletmeleri LED'lere yükseltmek) için merkezi olmayan bir küresel yatırım fonu / sigortası olarak hareket edecektir.
tera2.png

TeraWATT projesinde, tokenları oluşturmak için Ethereum kullanılacaktır. TeraWATT, blockchain akıllı sözleşmelerini manipüle edecek, bazı özel değişikliklerle birlikte standart bir ERC20 belirteci olacaktır. Tüketicinin ampulleri uygun bir satıcıdan satın aldığını ve işlemi blockchain'e eklediğini doğrulayacaktır. Akıllı sözleşmeler tüm süreci yürütecek ve yönetecektir.

Proje kapsamında yer alan tokenlardan satın almak ve yatırım yapmak istiyorsanız https://terawattled.com/ linkini kullanabilirsiniz. Ayrıca token satış bonus ve tarihlerine ilişkin en güncel bilgilere https://t.me/TeraWattICO resmi telegram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlgi çekici bulduğum bu projeyle ilgili olarak yaptığım incelemeyi sizlere aktardım. Her yatırımdan önce olduğu gibi sizin de kendi araştırmanızı yaparak karar vereceğinizi ve bu çalışmanın bu konuda size yardımcı olmasını umarım.

SOSYAL MEDYA

Website : https://terawattled.com/

Whitepaper : https://terawattled.com/assets/Terawatt.pdf

ANN Thread : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4180151.0

Telegram : https://t.me/TeraWattICO

Twitter : https://mobile.twitter.com/terawatt_led

Facebook : https://m.facebook.com/Terawatt/about

Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4180151.0

Bitcointalk Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5060951.0

Bitcointalk Username: Bonheur

Bitcointalk Profile URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2046159

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @cengizhn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!