You are viewing a single comment's thread from:

RE: Co ma w głowie weganin? Czyli o empatii, tolernacji, i innych fanatyzmach. [RIPOSTA]

in #tematygodnia6 years ago

mam nadzieję, że wszyscy którzy przeczytali ten wpis to zajrzeli do mojego postu, ponieważ ta wersja jest BARDZO subiektywna. drogi kolego, Twoja frustracja ujawniła się poprzez napisanie nieprzyjemnych rzeczy o mojej osobie. nie napisałam NICZEGO o tym, że jest to agresja lub przemoc wobec mnie. można mnie wyzywać, krytykować, obrażać – tak długo jak nie jest to skierowane do zwierząt, jest to OK, taka jest ludzka natura. dieta bezmięsna znaczy dużo więcej o człowieku, to nie jest prosta decyzja i odwrotnie. zalecam żebyś uzupełnił wiedzę o „ekologicznych hodowlach”. jeśli istnieje według Ciebie coś takiego jak „humanitarne zabijanie”, to pozdrawiam.
zawsze zapraszam do dyskusji pod moimi postami, po prostu zareagowałeś jak osoby, na jakie właśnie chciałam zwrócić uwagę. słyszałam/czytałam Twoje argumenty już setki razy, stąd moja – Twoim zdaniem naganna - reakcja. pisałam jedynie o empatii wobec natury i zwierząt, szacunek do ludzi jest najniższym szczeblem w tej dziedzinie. nie będę szanować poglądów popierających okrucieństwo i śmierć. dziękuję za tak poważne zainteresowanie moim postem.

Sort:  

Riposta zawsze zwiększa zasięg dyskutowanego postu. Jest link, więc mam nadzieję, że jak najwięcej osób przeczytało oba wpisy. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66139.00
ETH 3537.52
USDT 1.00
SBD 3.16