You are viewing a single comment's thread from:

RE: CZY ŻYCIE JEST DOBREM NAJWYŻSZYM

in #tematygodnia3 years ago

PS:

Kolejne podejście na Nange Parbat miało miejsce stosunkowo niedawno, w grudniu 2018. Dwóch wspaniałych chłopaków, czyli Daniele Nardi i Tom Ballard, uderzyli na Nange zimą. Ich wspinaczkę utrudniały obfite opady śniegu. 24 lutego, miał miejsce ostatni kontakt z chłopakami. Znajdowali się wtedy na wysokości około 6300 m. i od tego czasu zostali uznani za zaginionych.

9 marca, miedzy innymi dzięki eksplorowaniu terenu dronami, ich ciała odnaleziono na bocznej ścianie Masywu.
Nanga Parbat w latach 80-tych uzyskała nazwę Killer Mountain, z racji ogromnej ilości ofiar, jakie poległy na jej podboju :(

Tom Ballard (rocznik 1988), był synem sławnej brytyjskiej alpinistki Alison Hargreaves. W 1995 weszła bez tlenu na Mount Everest. Zginęła w tym samym roku, podczas zejścia z K2. Tom miał wtedy sześć lat.

Posted using Partiko iOS

Sort:  

Byłem kiedyś narwanym taternikiem, dopóki nie spierniczyłem się w Tatrach. Szpital, gips, śruby w noce, następny gips, opóźnienia na studiach, zestresowani rodzice - rurka mięknie. Piszę tekst korespondujący z życiowymi wyborami w których pod wpływem tego tekstu dodam coś od siebie na powyższy temat. Może i dobrze się stało, bo to mogło mnie uchronić przed większą tragedią.

o, to czekam na Twój post @trampmad!
mam nadzieje, że nie spierniczyłeś się wtedy zbyt mocno, i wszystko nadal działa 😍.
(tzn. rurka zmiękła, to już wiemy 😃,
ale to bardzo dobrze, skoro uchroniło Cie to przed gorszą tragedią)

Spierniczyłem się zdrowo, 10 metrów nad zabezpieczeniem i drugie tyle pod nim. Kostka w proszku, ale ciągle tu jestem. Z wbudowanym w kostkę barometrem. Kiedyś napiszę post o koncentracji. Całą trasę (5+) prowadziłem, wchodząc na szczyt, uważając się już za zwycięzcę zlekceważyłem zabezpieczenie. Jak widać zabezpieczać się należy w każdej sytuacji :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20156.09
ETH 1144.82
USDT 1.00
SBD 2.96