Apo Kong si Olivia Dev at Iscia Dev

in teardrops •  last year

20180406_092419.jpg

APO KONG OLIVIA At ISCIA

Gaano akoy biniro ng aking tadhana
Ngayon umaga ikaw aking nakita
Nakalakad ka na lang
Ngunit hindi pa kita nahawakan
Gusto kitang mahagkan
Ngunit kay hirap ng kapalaran

Ganda ng iyong ngiti
Ngayong umaga ikaw aking nakita
Sakit sa kalooban ay napapawi
Makita ko kayong lahat
Masaya at malayo sa mga sakit

Siguro pag akoy darating
Tatakbo kayo palayo sa akin
Dahil hindi ko kayo kilala
Masakit man ay aki g tatanggapin
Nagawa ko mapalayo sa inyo
Para sa inyo na rin

Oh kay sakit ng kapalaran
Walang pagbabago kahit kailan
Palaging balakid sa daan
Mga pagsubok akoy dumadaan
**Salamat sa Dyos kinaya ko **
Ano man mangyayari
Kayang kya ko silang lalabanan.

Hintayin ninyo ako
Balang araw akoy kakatok
Sa pintuan ninyo
Ito ay pangako ko
Sa inyo aking mga apo.

Palaging tandaan mahal ko kayo
Palagi ako nangungulila
Sa panaginip kayo ang laman nito
Ipasa Dyos ko nalang lahat

Bye:lolay deevi (@olivia08)

Voted @steemgigs as my witness
@surpassinggoogle as my proxy

Support @teardrops smt token
@steemsecrets

DQmXdHUUhVjmsEa9jd62rBGgYTmmHfet15CjLYWJG25wKth.gif

received_1493892964073315.jpeg![FB_IMG_1520339959611.jpg](

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!