"Pagtatapos"

in teardrops •  last year 

image

Bumibilis ang takbo ng oras
Malapit na mag wakas
Mga tawanan at kasiyahan
Mga alitan at iyakan
Mga asaran at kantyawan
Sa loob ng silid aralan
Unting unti na nababalot ng lungkot
Mga estudyante bigla ng sumimangot
Mga masasayang alaala biglang sumulpot
Nagkapatawaran na at nawala na ang puot
Mga luha ay bigla ng bumuhos
Dahil alam nila na malapit na ang pagtatapos
Marami sana kayong nakuhang aral
Kahit sa simpleng sermon sa inyong maling asal
Maging uhaw pa sana kayo sa karunungan
Magsikap at mangarap kayo para sa sarili ninyo at sa bayan
Wag ninyong kalimutang ngitian lahat ng pagsubok
Dahil hindi namin kayo inihanda para magmumok
Ito na ang huli sabi nila
Pero sa akin ito ang inyong bagong umpisa


To give @surpassinggoogle your witness voting decision, visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

Other recommended witness: @beanz @curie @teamsteem @acidyo @reggaemuffin @utopian-io @good-karma @blocktrades @timcliff @hr1
@cloh76.witness @busy.org @precise @arca

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!