-Pagsubok-mula sa obra ni dontryme2-sanay supportahan ang aking mga obrang pilipino mga tula-

in teardrops •  last year  (edited)

BlogPostImage
Image Source(direct link to img)

Sa bawat pag ikot ng ating buhay
kaagapay ang mga pagsubok sa buhay,
minsan di makayanan,
iiyak nalang sa sulok at hinagpis ng
naranasan.

Mga pagsubok nanaging dahilan
nag pagka lugmok sa mga tiwala
na nasira o mga pag subok na di kinaya.

Nalilito kung ano gagawin,
minsan, tumatabok ang oras,
na walang nagawa matino.

minsan sa subrang pag durusa
ay katumbas ang buhay.
sa kadahilanan na di kinaya mga problema.

mga pagsubok lamang yan kaibigan,
wag kang susuko, at wag mong kitilin ang buhay
na binigay ng Dios sa inyo.

Pagsubok ay kakayanin ninyo.
tumawag ka at ikaw ay diringin ng Dios Amang nasa langit.
wag kang bibitaw.
Umasa at mag tiwala ka sa kanyang mga plano.

Bibigyan ka nya ng kaginhawaan sa buhay.
manalig ka at mag dasal na ikaw ay gabayan
sa buhay ng iyong tinatahak.

tanging pag asa natin
ang Dios ama, sapagkat
sya lamang ang nakakaalam
kung ano mga landas na tinatahak mo sa buhay.
tanging paayo ko sayo
wag ka bibitaw aking kaibigan
manalig at gumawa ng paraan
na may kasamang dasal
para ang iyong buhay ay
mag karoun ng liwanag.

sa dilim ay may naka antig na liwanag
ang liwanag ng pag-asa
ng gawa ng Dios ama nasa langit

wag kang susuko lumaban ka.
kasama mo ang Dios ama.
mahal na mahal ka nya.
aking kaibigan.To vote my witness, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" into the first search box for witnesses or simply click Here to do it on one click!

If you want me to make witness voting decisions on your behalf, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box for proxy.

Please use this helpful Tools credit to @bayanihan -thanks- https://steemitcuration.appspot.com/imageformat

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@tagalogtrail ito oh makabuluhang tagalog na post. 😁

·

Heheh salamat sa pagtawag @dyinkfinity wala akong VP na kaya walang upvote ngayon hahaha.
Na upvote ko na si @dontryme2


Maganda po ang inyong tula ginoo, makakaasa po kayo na mayroon at mayroong susuporta sa inyong mga likha.


Ang pagsubok nariyan lang para tayo ay patatagin. Minsan talaga hindi kaya ang iba pero basta may tulong mula kay Papa Jesus lahat ay magiging maginhawa din.

·
·

maraming salamat po