TeamViewer 13! Nihayet gerçek Linux versiyon!

in #teamviewer6 years ago

Ekran görüntüsü_2017-12-13_16-33-07.png
TeamViewer çok uzun zaman sonra nihayet QT ile hazırlanmış gerçek bir linux binary si çıkararak Linux severlerden tam puan aldı.

vine içinden çalıştırılan eski versiyonlara göre inanılmaz hızlı, güzel ve stabil çalışıyor.
https://www.teamviewer.com/tr/download/linux/ adresinden Linux dağıtımınıza uygun olan paketi indirin.
kurmadan önce eski versiyonu kaldırın.
debian/ubuntu sistemlerde:
apt-get remove --purge teamviewer
suse/redhat sistemlerde:
rpm -e teamviewer

akabinde indirdiğiniz paketi kurun.

ubuntu/debian sistemlerde:
dpkg -i teamviewer_13.0.5693_amd64.deb

redhat/suse sistemlerde:
rpm -ivh teamviewer.x86_64.rpm

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27677.20
ETH 1644.25
USDT 1.00
SBD 2.21