Team Serbia - Takmičenje Za Najbolju Fotografiju (19. Februar 2020)

in #teamserbia4 years ago

Dragi naši,
ove nedelje tema je bila životinje, a vi ste još jednom poslali mnogo sjajnih fotografija za takmičenje. Pre proglašenja pobednika želimo da se zahvalimo svim učesnicima na velikom odzivu i nadamo se da ćete nastaviti da objavljujete kvalitetne postove i ubuduće.


Rezultati takmičenja za fotografiju sa temom Životinje:

  1. mesto @jaca sa postom Serbia Photo Contest

  2. mesto @bubica sa postom DOG - men's most loyal friend

  3. mesto @sarakey sa postom TeamSerbia Photo SerbiaContest — Animals

Čestitke pobednicima i svima koji su učestvovali!

Nova tema: Minimalizam

Broj fotografija: 1-3

Dodatne smernice: Poželjno je da su vaše fotografije što novijeg datuma, kao i da nisu ranije objavljivane na drugim mestima. Svaka fotografija prispela na konkurs biće analizirana i od strane curatora i od strane žirija, a poštovanje ovog principa imaće uticaj na finalnu ocenu. Budite slobodni da se igrate sa različitim pristupima i što bolje se zabavite. :)

Pravila učešća:

  • Autori mogu učestvovati sa najviše jednim postom na kome će objaviti fotografije
  • Navedite #serbiacontest kao jedan od tagova posta
  • Obavezno je navođenje linka do posta u komentarima ove objave
  • Prisustvo teksta i ostalih sadržaja je dobrodošlo, ali ni na koji način neće uticati na finalnu odluku žirija

Tri autora sa najboljim fotografijama, biće nagrađeni po sledećem principu:

  • I mesto 5 Steem
  • II mesto 3 Steem
  • III mesto 2 Steem

Nekoliko najboljih objava biće nagrađeni i dodatno od strane direktnih curie curatora.


Žiri: @alcibiades, @teofilex11 i @stormlight24.

Konkurs se zatvara 25.2.2020. u 23:59 Nakon toga žiri će proglasiti pobednike, čiji će radovi biti prikazani na našem blogu u okviru posebne objave.

Želimo vam puno sreće i dobru zabavu!


Sort:  

Hvala na nagradi!

Evo novog predloga:

https://steemit.com/created/serbiacontest

Congratulations @teamserbia! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 9000 upvotes. Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Хвала много.

Честитам осталим победницима :D

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 50864.02
ETH 2933.20
USDT 1.00
SBD 4.27