ဆရာတစ္ေယာက္ဆိုတာ

in #teacher3 years ago (edited)

image
တကယ္ပါခင္ဗ်ာ၊ ေလာကမွာ ဆရာကိုဆိုတဲ့ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုက တကယ္အစစ္မွန္ကသာပုိင္ဆုိင္ႏိုင္တာပါ၊ ဒါေၾကာင္းေလာက ရဲ႔ အစစ္မွန္သေဘာတရားကို ဆရာဆိုတဲ့ ဂုဏ္ကို လူတိုင္းလဲ့မရႏိုင္ပါဘူး၊ ကိုယ့္ကကၽြင္းက်င္း၊ တဲ့ဆရာမဟုတ္ရင္ ဆရာဆိုတဲ့ဂုဏ္ကို အမည္စြဲမယူခ်င္စမ္းပါနဲ႔ေလာကမွာ၊ ဘာျဖစ္ဆိုတဲ့ဂုဏ္ပုဒ္က တပည့္သားသမီးမ်ားတြက္ တကယ္ကို အေရးၾကီးေနလို႔ပါ၊ ဒီလိုမ်ိဳးပါဘဲ ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာျပီးဆိုရင္ အႏွစ္နာခံတတ္ျခင္း သီးခံတတ္ျခင္း ေပးဆပ္ျခင္းဆိုတဲ့ အရာေတြကို မိမိစိတ္ထဲမွာ စြဲမွတ္စြာထားသင့္ပါေပတယ္၊ ခုဒီစာကိုေရးေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာလည္းဘဲ ဆရာတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး၊ ဆရာေတြဆီကေန ပညာသင္ၾကီးျပင္းလာသူတစ္ေယာက္ပါ၊ ဒီလုိပညာသင့္ၾကီးျပင္းလာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့၊ လူတစ္ေယာက္ကေတာ့ ဘယ္ဆရာ ဘယ္လုိေနေလ ဘယ္ဆရာက တပည့္သား ေတြအေပၚမွာ ဘယ္စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ေလဆိုတာက္ို၊ သိရွိႏုိင္သေလာက္ သိရွိိထားပါတယ္္၊
ကၽြမ္းက်င္တတ္သိနားလည္တဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္လို႔ စာေပေတြကို မသင္ၾကားမခ်ၾကားေပမဲ့၊ ကိုယ္သိရွိနားလည္ခဲ့တဲ့ ပညာရပ္ေတြကိုေတာ့အတတ္ႏိုင္ဆုံးသင္ၾကားေပးခဲ့ဖူးပါတယ္၊ ဒါေၾကာင္း ဘယ္တပည့္က ဘယ္ကို စိတ္ရွိတယ္ ဘယ္တပည့္ကို ဘယ္လိုသင္ၾကားေပးမွ တတ္ေျမာက္မယ္ဆိုတာကို အျမဲတမ္း ေခါင္ထဲမွာထားျပီး၊ စဥ္းစားၾကိဳးစားဆင္ခင္ခဲ့ရပါတယ္၊ ကို္ယ္အတြက္ဘာမွ မပါဘူး၊ ေငြနဲ႔ျပေပးခင္းလဲမဟုတ္ဘူး၊ သို႔ေပမဲ့ အျမဲတမ္းေပ်ာ္ရြင္ေနခဲ့ပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ကိုယ္ကသင္ေပးလိုက္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင္း သူတို႔ေတြက ပညာဉာဏ္ေတြပြင့္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။
image
တခါတလည္ေတာ့ အမွားေတြ ေဒါသေတြပါမိတာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုျဖစ္လာရတဲ့ေဒါသကေတာ့ မေက်နပ္လိုျဖစ္လာျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္၊ သူတို႔ကို ရေစခ်င္ တတ္သိနားလည္းလာေစျခင္းအတြက္တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ပါတယ္၊ သူတို႔ၾကိဳးစားေလေလ ေပ်ာ္ရြင္လာေလေလဘဲ၊ တကယ္လို႔မ်ား တခ်ိဳ႔တပည့္ေတြက စာမရနားမလည္ဘူးဆိုရင္၊ အျမဲတမ္း ဆန္စစ္တတ္ပါတယ္၊ ငါသင္ေနတာမ်ား နည္းစႏွစ္မက်တာလား၊ သူတိုဘယ္လိုနားလည္လာမလဲေပါ့၊ အျမဲတမ္း ဆန္စစ္တတ္တဲ့ဓလဲ့ရွိခဲ့ပါတယ္၊
image
ေအာင္ျမင္ခင္းဆိုတာကလည္းဘဲဒီကေနစျပီးတိုးပြားလာရျခင္းပါဘဲ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဒီလိုေအာင္ျမင္တိုးတက္လာဖဖို႔ဆုိတာ၊ အေတြ႔ၾကဳံရွိဖို႔ပိုျပီးအေရးၾကီးေနပါတယ္၊ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာျပီးဆိုရင္လည္းဘဲ ဘယ္လုိလုပ္ျပီး ျဖစ္လာတာေလးေပါ့၊ ငါဘယ္လုိၾကိဳးစာခဲ့ရတယ္ဆိုျပီးအျမဲတမ္း၊ ဆန္စစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္မႈ႔မ်ိဳးစုံနဲ႔ တိုးတက္ၾကီးပြားလာတာအမွန္ပင္တယ္၊ ဒါေၾကာင္းမိတ္ေဆြတို႔လည္းတကယ္တိုးတက္ၾကီးပြားခ်င္တဲ့သူေတြဆိုင္ ဘာကိုဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကို အျမဲတမ္းဆန္စစ္ျပီး ေလ့လာသင္ၾကားၾကပါလို႔တိုက္တြန္းေပးပါရေစ….