<Cafe & Trà sữa> Thông báo cuộc thi bắt đầu

in tasteem •  9 months ago  (edited)

8.jpeg

Cafe & Trà sữa

Bạn chọn một ly trà đen kem sữa trân châu trắng cho một tối hẹn hò? Hay một ly cafe sóng sánh nồng nàn cho một buổi sáng cuối tuần thảnh thơi?
Hãy giới thiệu với Tasteem một quán cafe hay một cửa hàng trà sữa mà bạn ghé đến gần đây nhé!


Thời hạn

Friday September 21st 2018, 03:01 UTC ~
Wednesday September 26th 2018, 02:01 UTC


Cách tham gia

Bạn chỉ cần đăng bài viết ở <Cafe & Trà sữa> Contest là bạn có thể tham gia vào cuộc thi.

Nội quy

  1. Bạn phải có ảnh tự chụp ở địa điểm ăn uống đó.
  2. Vui lòng sử dụng ngôn ngữ của phiên bản Tasteem bạn đang dùng.
  3. Không khuyến khích dùng ảnh của người khác. Điều này chỉ được chấp nhận trong một vài trường hợp khi phần lớn ảnh được sử dụng trong bài là của bạn. Và với những bức ảnh của người khác, bạn phải ghi rõ nguồn, ví dụ những bức ảnh được lấy từ trang web của nhà hàng phải được mô tả đúng như vậy.
  4. Phải có một khối lượng thông tin nhất định về nhà hàng mà bạn muốn đánh giá
  5. Viết bài đúng với chủ đề cuộc thi mà bạn tham gia.
  6. Cạnh tranh công bằng. Không được sử dụng voting bot (công cụ mà bạn có thể mua upvote)
  7. Tasteem có thể sẽ ẩn bài viết của bạn nếu nó không đáp ứng được các quy định được đặt ra ở đây
  8. Nếu bạn tiếp tục vi phạm hoặc lặp lại các hành vi khiến những người khác khó chịu, bạn có thể sẽ bị đưa vào Danh sách đen của Tasteem.

Giải nhất: ~ 20% upvote + 40% số STEEM được tạo ra từ khoản thanh toán của bài đăng này.

Giải nhì: ~ 20% upvote + 30% số STEEM được tạo ra từ khoản thanh toán của bài đăng này

Giải 3: ~ 20% upvote + 20% số STEEM được tạo ra từ khoản thanh toán của bài đăng này.

Các thứ hạng tiếp theo từ hạng 4 đến hạng 10: ~ 20% upvote

Giải thưởng cho tất cả những người tham gia: Nhận được upvote khuyến khích từ Tasteem.


  • Tổng điểm của bạn được tính dựa trên số STEEM dự kiến khi thanh toán và số lượng upvote.
  • Chỉ những người lựa chọn “Hỗ trợ một phần phần thưởng của họ cho Tasteem” mới hợp lệ để nhận phần thưởng STEEM từ thông báo này khi họ chiến thắng cuộc thi.

Tasteem là gì?

tasteem_banner.pngAuthors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @tasteem-vn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @tasteem-vn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!