<อาหารจานโปรด > ประกาศ เรื่องการประกวด

in tasteem •  2 months ago

8.jpeg

อาหารจานโปรด

My Favorite Dishes

คุณมีอาหารโปรดที่ชอบรับประทาน ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน หวาน คาว เผ็ด อาหารประจำท้องถิ่น อาหารประจำวัน หรือร้านที่คุณอยากแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นร้านแบบไหน หรืออาหารประเภทใด เราอยากรู้จักอาหารจานโปรดของคุณ แบ่งปันเรื่องราวอาหารที่คุณชอบกับเรา แล้วเราจะมอบรางวัลตอบแทนให้กับคุณ


รอบเวลา

Sunday September 9th 2018, 08:16 UTC ~
Saturday September 15th 2018, 15:16 UTC


จะร่วมการประกวดได้อย่างไร

โพสต์ที่ <อาหารจานโปรด > การประกวด


Contest Rules

  1. ต้องเป็นภาพของร้านอาหารที่คุณถ่ายเอง

  2. กรุณาเขียนโพสต์ของคุณเป็นภาษาไทนเพื่อให้แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจโพสต์ของคุณ เท่าที่จะมากได้, รวมถึง Tasteem ด้วย

  3. คุณต้องให้ข้อมูลอ้างอิง ภาพที่ไม่ได้ถูกถ่ายด้วยตัวคุณเอง, ตัวอย่างเช่น ถูกถ่ายโดยช่างถ่ายภาพของร้านอาหาร เป็นต้น

  4. ต้องมีจำนวนของข้อมูล ที่มีเหตุมีผล เกี่ยวกับร้านอาหารที่คุณต้องการเขียนรีวิว

  5. ขึ้นอยู่กับความสนใจของตัวคุณเอง ที่จะโพสต์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อที่เราได้แนะนำไป

  6. ทุกคนควรมุ่งมั่นที่จะแข่งขันกันอย่างยุติธรรม การใช้ voting bots เป็นสิ่งต้องห้าม

  7. Tasteem อาจซ่อนโพสต์ของคุณ หากไม่ทำตามระเบียบที่เรากำหนดไว้

  8. หากคุณแสดงการกระทำที่ไม่เป็นมิตรกับทุกคน คุณอาจถูกแบล็คลิสต์โดย Tasteem ได้


รางวัลที่หนึ่ง: 12% อัพโหวต (ประมาณ) + 40% ของรายได้ที่เกิดขึ้นจากโพสต์นี้

รางวัลที่สอง: 12% อัพโหวต (ประมาณ) + 30% ของรายได้ที่เกิดขึ้นจากโพสต์นี้

รางวัลที่สาม: 12% อัพโหวต (ประมาณ) + 20% ของรายได้ที่เกิดขึ้นจากโพสต์นี้

อันดับที่ 4~10 ผู้เข้ารอบ 12% upvote (ประมาณ)

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้อัพโหวตโดย @Tasteem


  • คะแนนรวมทั้งหมดประกอบด้วย ดอลลาร์ที่คาดว่าจะได้จากเพย์เอาท์ และจำนวนของการโหวต.
  • เฉพาะผู้ที่ได้มอบส่วนหนึ่งจากรางวัลของพวกเขาให้เราเท่านั้น ที่มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับ STEEM ที่มอบให้กับผู้ชนะการประกวด.

อะไรคือ Tasteem?

tasteem_banner.png


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

1 upvotes for this post from me.Good job. @rdnblogs

ขอบคุณกิจกรรมดี ขอบคุณ tasteem-th

Thank you Tasteem th