Sa Ibang Bansa Na Ako Magaaral

in #tagalog3 years ago

Isang magandang balita na aking narinig na makukuha na kami ng aking ina na nasa ibang bansa.


v8mk7b0klc.png

Litrato

Ang sabi nya sa amin ay magpapadala sya ng pera sa amin at gagawan nya kami ng pasaporte. Ang sabi nya samin ay kailangan pa raw muna na magaral kami ng isang semester at sa darating na Nobyembre ay makakasama namin sya at hindi sa Pilipinas kundi sa bansa na kung saan ay nagtatrabaho ang aking ina.

Sana etong taon nato ay matuloy na ang aming pinapangarap at sana ay maging maayos na muli kami.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29304.79
ETH 1964.82
USDT 1.00
SBD 2.32