Tagalog poetry "Bangis"

in #tagalog-poetry3 years ago


bangis

Sa gitna ng kalikasan
May naghaharing nilalang
Tapang ay mahirap tumbasan
Mga matang nakakatakot tignan
Sa sobrang lakas ng pandinig
Kung tumakbo ay mabilis
Hari ng gubat at kahit saan
Walang aatrasan
Pagkat nasaisip nya mahina ang kalaban
Siya'y talagang lamang
Di mo maiiwasang siya'y pagmasdan
Pagkat sa loob niya nag aalab na halimaw
Hilamaw na dumudungaw
Kapag siya'y galit o nagtatampisaw
Sa ulan ng problema't ginaw
Lahat malalampasan pagkat uhaw
Uhaw sa panalo kahit agrabyado
Uhaw sa talino kahit walang libro
Uhaw sa tagumpay kahit kapalit ay buhay
Uhaw ang bangis kahit mahuirap ang magtiis


imgsrc

Coin Marketplace

STEEM 0.43
TRX 0.06
JST 0.045
BTC 40064.51
ETH 2300.67
USDT 1.00
SBD 6.58