Mój pierwszy akt na ASP / My first act at the Academy of Fine Arts

in sztuka •  last year  (edited)

Pamiętam pierwsze moje zajęcia z rysunku na ASP. To było jakieś pięć lat temu. Pamiętam też ten stres, jaki wtedy czułam - chciałam zrobić jak najlepsze wrażenie przed nowym profesorem.
Uwielbiam rysować na dużych formatach, łączyć węgiel z ołówkiem.
ASP dało mi dużą swobodę twórczą. Z sentymentem wracam do swoich wczesnych prac.

I remember my first drawing classes at the Academy of Fine Arts. It was about five years ago. I also remember the stress that I felt then - I wanted to make the best impression before the new professor.
I love to draw on large formats, combine coal with a pencil. ASP gave me a lot of creative freedom. With fondness I return to my early works.

szkic.jpg

węgiel z ołówkiem, format 100/70 cm
coal with a pencil, format 100/70 cm

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Tak, w pierwszych rysunkach jest zwykle dużo stresu u mnie tak wyglądał cały miesiąc. 😊 ale praca świetna 😊

·

Dzięki :) Ja na stresie jechałam cały pierwszy rok na ASP. U mnie na architekturze wnętrz jest duży wyścig szczurów, co napędzało emocje.