Volkswagen inwestuje miliardy euro i będzie produkował auta elektryczne w Polsce

in #strimi6 years ago

Grupa Volkswagena dostaje turbo przyspieszenia. Szef koncernu Matthias Mueller zapowiedział, że do końca 2022 roku samochody elektryczne będą produkowane w 16 fabrykach na całym świecie. Mapa niemieckiego giganta obejmuje też Polskę.


Posted on Strimi.it

See the full content Volkswagen inwestuje miliardy euro i będzie produkował auta elektryczne w Polsce


Sort:  

Września zapowiedziała produkcję e-crafterów a z nieoficjalnych źródeł wiem, że nie potrzebują tam nawet wielkich inwestycji. Fabryka została niedwano wybudowana i już dzisiaj może rozpocząć produkcję aut elektrycznych. Jest do tego w pełni przystosowana. Plotka ale tak gadają na zakładzie VW we Wrześni

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68461.58
ETH 3854.01
USDT 1.00
SBD 3.63