Radni chcą wyjaśnień w sprawie chaotycznej zabudowy Krakowa. Trwa nadzwyczajna sesja

in #strimi6 years ago

Rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona chaotycznej zabudowie Krakowa. - Protestujemy przeciwko decyzjom prezydenta i jego urzędników - tłumaczy Stefan Suliński. W sali obrad pojawili się mieszkańcy z transparentami: "Jacek Majchrowski prezydent deweloperów", "stop chaotycznej zabudowie deweloperskiej".


Posted on Strimi.it

See the full content Radni chcą wyjaśnień w sprawie chaotycznej zabudowy Krakowa. Trwa nadzwyczajna sesja


Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69125.27
ETH 3788.62
USDT 1.00
SBD 3.61