Pamiętacie ostatnią zadymę na maczu Piast - Górnik? Kibice Piasta właśnie wydali oświadczenie w tej sprawie.

in #strimi6 years ago

Stowarzyszenie kibiców Piasta Gliwice zawiesiło współpracę z klubem. Wydało też ostre oświadczenie. I jak zwykle w takich przypadkach „okazało się”, że zły jest cały świat, tylko nie kibice.


Posted on Strimi.it

See the full content Pamiętacie ostatnią zadymę na maczu Piast - Górnik? Kibice Piasta właśnie wydali oświadczenie w tej sprawie.


Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68313.70
ETH 3663.55
USDT 1.00
SBD 3.66