Nigdy nie kończ wiadomości słowem "pozdrawiam". 5 błędów, przez które wyjdziesz na nieuka

in #strimi6 years ago

Oficjalne maile i teksty marketingowe wielu firm aż roją się od błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. To świadczy o niechlujności ich twórców i psuje budowany z mozołem wizerunek. Poprosiliśmy językoznawcę o wskazanie najczęstszych grzechów językowych naszych rodaków.


Posted on Strimi.it

See the full content Nigdy nie kończ wiadomości słowem "pozdrawiam". 5 błędów, przez które wyjdziesz na nieuka


Sort:  

Dla mnie najważniejsza część artykułu to stwierdzenie "profesjonaliści w różnych zawodach chcą posługiwać się również językiem na miarę profesjonalistów".
Wiele razy się przekonałem, że nie ma sensu podejmować współpracy z osobą, która przysyła ofertę, CV czy umowę sporządzoną niedbale i z błędami językowymi. Finalnie będzie trzeba poszukać kolejnego kontrahenta lub zrobić to samemu, żeby zadanie było wykonane jak należy.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69081.27
ETH 3757.89
USDT 1.00
SBD 3.68