Kalendarz sportowy 2018: Piękne zdjęcia nagich sportowców w szczytnym celu! [ZDJĘCIA +18]

in #strimi6 years ago

Tegoroczna edycja hitowego charytatywnego Kalendarza Sportowego 2018 znów zadziwia. Cel jest jeden: pomoc młodym sportowcom do 18. roku życia przez zakup obuwia, odzieży oraz sprzętu sportowego. Zdjęcia są niesamowite, a nagie ciała sportowców po prostu doskonałe. Zobaczcie, jakie niesamowite zdjęcia wykonała Dominika Cuda, znana fotografka KALENDARZ SPORTOWY 2018


Posted on Strimi.it

See the full content Kalendarz sportowy 2018: Piękne zdjęcia nagich sportowców w szczytnym celu! [ZDJĘCIA +18]


Sort:  

Lovely photos. They show the beauty and perfection of the human body.

It's not mine of course.

I just posted this link on polish news agregator service based on steem - strimi .

According to that news the author of photos and charity calendar is Dominka Cuda. Original calendar can be bought here.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 68964.81
ETH 3733.40
USDT 1.00
SBD 3.65