Bramkarz Górnika Zabrze Grzegorz Kasprzik z zakazem stadionowym!

in #strimi6 years ago

Czynny piłkarz z zakazem stadionowym! Mowa o Grzegorzu Kasprziku, który – jak się okazuje – był w sektorze gości podczas przerwanego meczu Piasta z Górnikiem. Komisja Ligi wydała decyzję, że „kibice, którzy podczas meczu z Piastem znajdowali się w sektorze gości, nie będą mogli wejść na trzy kolejne mecze domowe Górnika”. Co de facto oznacza, że pan Grzegorz nie będzie mógł uczestniczyć w imprezach masowych na stadionie w Zabrzu.


Posted on Strimi.it

See the full content Bramkarz Górnika Zabrze Grzegorz Kasprzik z zakazem stadionowym!


Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68789.22
ETH 3862.34
USDT 1.00
SBD 3.66