Zegar z DNA

in strimi •  last year 

Natura jest mistrzynią w konstruowaniu biologicznych maszyn i obwodów, które chociażby regulują nasz wewnętrzny zegar, nadzorują kopiowanie genów i pomagają komórkom się poruszać. Obecnie inżynierowie uczą się projektować i konstruować nowe urządzenia biochemiczne, jak nanofabryki, obwody biologiczne, a nawet komputery molekularne.


Posted on Strimi.it

See the full content Zegar z DNA


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!