Polscy badacze: opracowaliśmy skuteczną terapię na stwardnienie rozsiane | Nauka w Polsce

in strimi •  last year 

Neurolog prof. Andrzej Klimek, jeden z głównych badaczy zajmujących się rozwojem tej metody wyjaśnił, że polega ona na jednorazowym podaniu pacjentom chorym na SM komórek macierzystych pobranych z ich własnego szpiku. Nie są to komórki hematopoetyczne, czyli macierzyste dla komórek krwi i układu odpornościowego.


Posted on Strimi.it

See the full content Polscy badacze: opracowaliśmy skuteczną terapię na stwardnienie rozsiane | Nauka w Polsce


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!