Późne chodzenie spać szkodzi zdrowiu | Nauka w Polsce

in strimi •  last year 

Osoby te – doradzają specjaliści - na ile to możliwe powinny zmienić swą aktywność dobową lub zmienić… pracodawcę. BBC News informuje o najnowszych badaniach, które potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenia, że tzw. skowronki - czyli osoby, które kładą się do łóżka niezbyt późno i wcześnie wstają - rzadziej chorują. Lepiej też dostosowują się oni do wymogów życia społecznego, preferującego na ogół wczesne wstawanie.


Posted on Strimi.it

See the full content Późne chodzenie spać szkodzi zdrowiu | Nauka w Polsce


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

DQmXotZZBTDKdUY4LdU5iTe6DWYWZi2Z3hWXk5V9TXbvVPG.png

Steem schools welcomes you to the steem blockchain.
Please join us at Steem Schools and get to meet over 5,000 great steemians and learn from their experience the basics of excelling on steemit. You equally stand a chance to get 50sbd from the school as support for our students. Here's the link
https://discord.gg/GcS23Vf