PODZIEMNY KOMPLEKS BUDOWLI LONGYOU - TAJEMNICA CHIŃSKICH PODZIEMI

in strimi •  last year 

Podziemny kompleks budowli Longyou to niezwykłe miejsce zlokalizowane na terenie wschodnich Chin. Do dzisiaj zagadka jego istnienia nie została wyjaśniona. Nie wiemy, kto i dlaczego stworzył coś tak niesamowitego. Grupa ludzi, na której temat nie mamy żadnych informacji, dokonała wydrążenia grot imponujących rozmiarów, gdyż ich powierzchnia to 30 000 m2, a wysokość sięga 30 metrów.


Posted on Strimi.it

See the full content PODZIEMNY KOMPLEKS BUDOWLI LONGYOU - TAJEMNICA CHIŃSKICH PODZIEMI


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @michalmehow! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Great! This is why we always need to move forward :)
Don't Let Yesterday Take Up Too Much Of Today.

Azja to najpiękniejszy i najciekawszy kontynent :)