Policja zatrzymała za „sharing”. W domu 180 tysięcy zł, na kontach ponad milion

in strimi •  last year 

W Krakowie małopolska policja zlikwidowała nielegalny punkt rozsyłania sygnału telewizyjnego płatnej platformy cyfrowej metodą tzw. „sharingu”. Dokonali tego funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.


Posted on Strimi.it

See the full content Policja zatrzymała za „sharing”. W domu 180 tysięcy zł, na kontach ponad milion


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

WARNING - The message you received from @dzordyja is a CONFIRMED SCAM!
DO NOT FOLLOW any instruction and DO NOT CLICK on any link in the comment!
For more information, read this post: https://steemit.com/steemit/@arcange/phishing-site-reported-www-steemitfollowup-dot-cf

WARNING - The message you received from @turnkeyshop is a CONFIRMED SCAM!
DO NOT FOLLOW any instruction and DO NOT CLICK on any link in the comment!
For more information, read this post: https://steemit.com/steemit/@arcange/phishing-site-reported-autosteemer-dot-com